خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران
ویژه همسران شاهد

خدمات معیشتی و رفاهی

حقوق و مستمری

1- حقوق حالت اشتغال به مستخدمین لشگری و کشوری، همتراز با هم ردیف خود با ارتقاء دو گروه یا درجه توسط دستگاه متبوع تعیین و توسط بنیاد در وجه عائله تحت تکفل شاهد پرداخت می شود.
2- حقوق حالت اشتغال به شهدای غیر مستخدم، با توجه به میزان تخصص و تحصیلات آنان با ارتقاء دو گروه توسط بنیاد در وجه عائله تحت تکفل شاهد پرداخت می شود.
3- حقوق بازنشستگان مستخدم(اعم از لشگری و کشوری) پس از احراز شرایط عمومی بازنشستگی توسط دستگاه متبوع تعیین و توسط بنیاد در وجه عائله تحت تکفل شاهد پرداخت می شود.
تبصره: پاداش پایان خدمت مشمولین این بند توسط دستگاه متبوع تعیین و توسط بنیاد پرداخت می شود.
4- حقوق بازنشستگان غیر مستخدم پس از احراز شرایط عمومی بازنشستگی توسط بنیاد تعیین و در وجه عائله تحت تکفل شاهد پرداخت می شود.
تبصره: پاداش پایان خدمت و مبلغ مانده ذخیره مرخصی استفاده نشده مشمولین این بند توسط بنیاد تعیین و پرداخت می شود.
5- به منظور حمایت از اقشار کم درآمد خانواده شاهد و ارتقاء سطح معیشت آنان همه ساله نسبت به ترمیم حقوق آنان بر اساس تعداد فرزندان تحت تکفل، فرزندان دانشجو و فرزندان معلول یا محجور اقدام می گردد.

اشتغال و خوداتکایی

خدمات زیر برای همسران شاهد بیکار واجد شرایط ارائه می شود:
1- مشاوره و راهنمایی شغلی و مشاوره فنی و تخصصی.
2- آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای و پرداخت سرانه یک میلیون پانصد هزار ریال در کل دوره.
3- اجرای طرح کارورزی برای همسران شاهد فارغ التحصیل دانشگاه،   دیپلمه ها و آموزش دیدگان مراکز فنی و حرفه ای.
4- معرفی برای بهره مندی از سهمیه استخدامی 20 درصد ایثارگران کلیه دستگاه ها و استفاده از مزایای 5 سال افزایش سن نسبت به سایر افراد برای استخدام.
5- استفاده از مزایا و معاضدت استخدامی و شغلی برای همسران شاهد شاغل در دستگاه ها با موافقت دستگاه متبوع به شرح زیر:
- تسهیلات مربوط به نقل و انتقال.
- تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی.
- عدم شمول مقررات مربوط به تعدیل نیروی انسانی.( برای کارکنان رسمی)
6- معافیت از گذراندن طرح برای فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی.(در صورت تمایل به گذراندن طرح می توانند محل خدمت خود را تعیین کنند.)
7- معرفی به صندوق حمایت از فرصت های شغلی و منابع اعتباری لایحه بودجه برای استفاده از وام خوداشتغالی.
8- بهره مندی از اولویت برای دریافت موافقت اصولی، پروانه طرح های تولیدی و خدماتی و مجوز کسب های مجاز.
9- پرداخت تسهیلات اعتباری از محل اعتبارات تکلیفی، وجوه اداره شده دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانک برای طرحهای مولد، تولیدی و خدمات واجد شرایط.
10- پرداخت یارانه سود و کارمزد به تسهیلات دریافتی بابت طرحهای اشتغالزا از محل تسهیلات تکلیفی، بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانکها.
11- پرداخت سرانه زیر ساخت اشتغال به همسران شاهد واجد شرایطی که قصد اجرای طرح خود اشتغالی دارند.

امور اجتماعی و  مددکاری

1- پرداخت هدیه ازدواج به میزان پنج میلیون ریال در صورت ازدواج همسر شهید.(برای اولین ازدواج دائم پس از شهادت شهید)
2- ارائه خدمات مددکاری و مشاوره در زمینه های خانوادگی، ازدواج، تحصیل و ... به همسران شاهد.

تسهیلات

در صورت وجود امکانات و اعتبارات و سهمیه ها خدمات ذیل بر اساس اولویت بندی، ضوابط و شرایط تعیین شده به همسران شاهد تحت پوشش از سوی بنیاد قابل ارائه می باشد:
1- واگذاری تلفن ثابت خارج از نوبت بر اساس سهمیه تخصیصی مخابرات.  
2- واگذاری یک خط تلفن همراه خارج از نوبت بر اساس ضوابط مربوطه.
3- صدور معرفی نامه به منظور برخورداری از اولویت ها، معافیت ها،    تخفیف های سازمان ها، اداره ها و مؤسسات دولتی و خصوصی کشور.
4- صدور امریه به منظور تهیه بلیت نیم بهای هواپیما و قطار.(در مواردی که کارت شناسایی همراه نداشته باشند.)
5- پرداخت وام ضروری به همسران شاهد عضو صندوق قرض الحسنه شاهد و ایثار تا سه برابر موجودی آنان در صندوق حداکثر تا مبلغ سی میلیون ریال.

خدمات حقوقی و قضایی

در صورت وجود امکانات و اعتبارات لازم بر اساس اولویت بندی و با رعایت شرایط و ضوابط هر بخش، خدمات زیر قابل ارائه است:
1- ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی.
2- صدور معرفی نامه به مراجع قضایی و سایر دستگاههای ذیربط.
3- تهیه و تنظیم اظهارنامه، دادخواست، شکواییه و لوایح.
4- شرکت نماینده حقوقی در جلسات دادرسی و دفاع و استیفاء حقوق همسران شاهد.

خدمات و تسهیلات مسکن

خدمات قابل ارائه در بخش مسکن اصولاً در قالب خانواده یعنی(همسر و فرزندان تحت پوشش) ارائه می گردد. این خدمات برای همسر و فرزندان واجد شرایط به صورت تسهیلات بانکی و کمک بلاعوض متناسب با شرایط خاص شهرها و روستاهای مختلف کشور ارائه می گردد. همسران محترم شاهد می توانند از طریق مراجعه به واحدهای استانی و شهرستانی از نحوه میزان خدمات مسکن آگاهی پیدا نمایند.

خدمات فرهنگی و آموزشی

آموزش عمومی

1- معرفی به مدارس ایثارگران و بزرگسالان برای ادامه تحصیل
2- پرداخت هزینه شهریه تحصیلی به شرح زیر:
     - به ازای هر واحد درسی در مقطع راهنمایی مبلغ هفتاد هزار ریال.
     - به ازای هر واحد درسی در مقطع متوسطه مبلغ نود وپنج هزار ریال.
3- پرداخت هزینه کلاسهای تقویت بنیه علمی شاغلین به تحصیل در مداس ایثارگران و فارغ التحصیلان سنوات گذشته ( تا دو سال قبل) به مبلغ چهار میلیون ریال.

آموزش عالی

1 ـ خدمات ویژه داوطلبان ورود به مراکز آموزش عالی:
- برگزاری آزمونهای آزمایشی از طریق عقد قرارداد با مؤسسات برگزار کننده آزمون و یا مشارکت در پرداخت بخشی از هزینه های مربوطه.
- ارائه خدمات مشاوره فردی و گروهی به داوطلبان در امر انتخاب رشته.
- تأیید سهمیه داوطلبان.
2 ـ خدمات ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل:
- تقویت بنیه علمی: برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانشجویان توسط ستادهای شاهد دانشگاهها با حمایت مالی و نظارت بنیاد.
- طرح استاد مشاور: ارائه خدمات مشاوره ای در امور تحصیلی و مشکلات خاص دانشجویان در طول دوره تحصیلی توسط استاد مشاور معرفی شده از سوی ستاد شاهد دانشگاه با نظارت و حمایت بنیاد.
-  پرداخت هدیه برای ورود: به مراکز آموزش عالی که از طریق آزمون صورت می پذیرد متناسب با مقطع تحصیلی و نوع دانشگاه.
ـ پرداخت به دانشجویان روزانه(دولتی) که موفق به اخذ "معدل مناسب " (اعلام شده در دستورالعمل) گردند، متناسب با مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی.
- پرداخت هدیه پیشرفت تحصیلی ترم به دانشجویان روزانه(دولتی) که موفق به "ارتقاء معدل " نسبت به ترم قبل گردند، با توجه به ضوابط مربوطه.
- پرداخت هدیه به دانشجویان نمونه در سطح دانشگاه.
تبصره: دانشجویان شهریه پرداز واجد شرایط، در امر پرداخت شهریه از درصد معافیت بیشتری برخوردار می شوند.
3 ـ  کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و طلاب:
 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی روزانه ( دولتی)  در هر نیمسال تحصیلی با توجه به نوع مقطع و رشته تحصیلی  بر اساس ضوابط اعلام شده در دستورالعمل مربوطه.
 تبصره 1: این کمک هزینه پس از ثبت نام و درخواست دانشجو در امور دانشجویی دانشگاه و ارسال لیست توسط دانشگاه به بنیاد استان محل تحصیل اقدام می شود.
 تبصره 2:این کمک هزینه به طلاب علوم حوزوی نیز تعلق می گیرد.
4- کمک شهریه تحصیلی:
 معافیت دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی شهریه بگیر(دانشگاه آزاد، پیام نور، شبانه و ...) از پرداخت درصدی از شهریه به مراکز مذکور به هنگام ثبت نام.
 تبصره 1: این معافیت بر اساس اعلام بنیاد استان محل تحصیل به دانشگاه مربوطه، با توجه به ضوابط جاری صورت می گیرد و در غیر اینصورت مستقیماً به دانشجو پرداخت می شود.
تبصره 2: در صورت اخذ "معدل مناسب " درصد بالایی از سهم دانشجو با توجه به ضوابط اعلامی بر اساس مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی به عنوان تشویق و ترغیب دانشجویان به واجدین شرایط مسترد می گردد.
5- پرداخت کمک هزینه دوره های آمادگی تحصیلات تکمیلی و دوره های زبان.
6- پرداخت کمک هزینه پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر.

فرهنگی و هنری

1- تأمین حداکثر 70% هزینه ثبت نام در کلاسهای قرآنی، هنری، علمی و پژوهشی، فنی مهارتی و ورزشی در کانونهای فرهنگی شاهد وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران.
2- پرداخت 60% هزینه شهریه یک کلاس فرهنگی ( شامل کلاسهای قرآنی، هنری، ادبی، فنی و مهارتی) برای همسر شهید، یکبار در سال تا سقف دویست و پنجاه هزار ریال به مراکز فرهنگی سطح شهر طرف قرارداد، برای شهرهایی که کانون فرهنگی شاهد ندارند.
3- چاپ و انتشار آثار فرهنگی همسران شاهد پس از تأیید کمیته تدوین آثار.
4- برگزاری و شرکت در اردوهای دانشجویی و دانش آموزی در هر دوره تحصیلی یک مرتبه.
5- آموزشهای قرآنی، هنری و ادبی.
6- برگزاری و شرکت در همایشهای قرآنی، هنری و ادبی.
7- شرکت در مسابقات مختلف قرآنی، هنری و ادبی. ( در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری)
8- شرکت در جلسات انس با قرآن.
9- تشویق پیشتازان قرآنی (حافظان و قاریان) و ادبی و هنری(طبق دستورالعمل).
10- آموزشهای ویژه برای پیشتازان قرآنی، هنری و ادبی.
11- شرکت در اردوهای مختلف بنیاد( محبین الرضا مشهد، مناطق جنگی و...)(طبق دستورالعملهای اردویی).
12- برخورداری از سهمیه حج تمتع (یکبار) و عمره(مطابق دستورالعمل).

تربیت بدنی

1- ارائه خدمات ورزشی در برنامه تمرینات و آموزشهای ورزشی شامل: تأمین مکان ورزشی مناسب، تأمین ملزومات ورزشی مورد نیاز و به خدمت گرفتن مربیان مجرب برای 5% از همسران شاهد مشمول هر استان.
2- شرکت در مسابقات و اردوهای ورزشی داخل کشور (اعم از شهرستانی و استانی) برای 30% از همسران شاهد، شرکت کننده در تمرینات و آموزشهای ورزشی.
3- تشویق و حمایت از قهرمانان ورزشی بر اساس آیین نامه مربوطه

خدمات ویژه نخبگان شاهد و ایثارگر

خدمات فوق العاده ویژه به نخبگان (علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری،ورزشی)  همسران شاهد و ایثارگر ارائه می گردد. افرادی که دارای ویژگیهایی از قبیل زیر می باشند:
حائزین رتبه های برتر کشوری و دارندگان رتبه های 1 تا 3 کنکور سراسری دانشگاهها در سهمیه شاهد و ایثارگر، دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترای غیر پزشکی- تخصص پزشکی و فوق تخصص پزشکی از دانشگاههای داخلی و یا دانشگاههای معتبر خارج از کشور، حافظان مسلط به کل قرآن کریم، نفرات اول تا سوم المپیاد های علمی و مسابقات علمی- پژوهشی، فرهنگی- هنری و ورزشی در سطح کشوری و جهانی، طلاب سطح چهار خارج فقه و اصول و اتمام دوره تخصصی معادل Ph.D ، صاحبان طرح های تحقیقاتی دارای دست آورد علمی، مبدعان- مبتکران و مخترعان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی با حداقل رتبه استاد یاری، مؤلفان و مترجمان کتاب – مقالات علمی در مجلات علمی پژوهشی و کنگره های ملی و      بین المللی، طلاب و دانشجویان نمونه در سطح کشوری و شاهد و ایثارگر، قاریان برتر کشوری در مسابقات قرآن سازمان حج و اوقاف، حائزین رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد(رتبه کشوری) بدون احتساب سهمیه، هنرمندان دارای تألیفات و آثار هنری برجسته در سطح ملی و جهانی، نفرات اول تا سوم فارغ التحصیلان دانشگاهی در سطح کشوری در مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکترای حرفه ای- دکترای غیر پزشکی-(Ph.D)- تخصصی و فوق تخصصی، مدرسین و محققین برجسته حوزه های علمیه که حداقل مدرس دروس سطح دو حوزه باشند از طریق مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر 100% مبالغ پیش بینی شده خدمات و تسهیلات در آیین نامه را دریافت می نمایند.

خدمات بهداشت و درمان

1ـ ارائه خدمات بستری و جراحی با استفاده از دفترچه بیمه و خدمات بیمه تکمیلی(همسران شاهد می توانند از این خدمات در بیمارستان های دولتی و خصوصی تا سقف مقرر بهره مند شوند.)
2 ـ ارائه خدمات سرپایی از قبیل:
- خدمات دارویی.
- خدمات ویزیت عمومی، تخصصی و فوق تخصصی.
- خدمات پاراکلینیکی.
- خدمات سرپایی درمانگاهی و کلینیکی اورژانس و غیر اورژانس.
* این خدمات با استفاده از دفترچه بیمه همگانی و خدمات بیمه تکمیلی با رعایت ضوابط قابل ارائه می باشد. خدمات درمانی قابل ارائه به خانواده های معظم شاهد طبق جدول می باشد.
  3- ارائه خدمات ویژه درمانی از قبیل:
- خدمات دندانپزشکی.(مطابق آیین نامه های موجود)
- پرداخت هدیه ایثار در موارد پیوند اعضاء نظیر پیوند کلیه به اهداء کننده عضو.
  4- ارائه خدمات رفاهی درمانی از قبیل:
- هزینه ایاب و ذهاب و مسافرتهای درمانی(طبق آیین نامه موجود).
خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران
ویژه فرزندان شاهد

خدمات معیشتی و رفاهی
 

حقوق و مستمری

1- حقوق حالت اشتغال به مستخدمین لشگری و کشوری، همتراز با هم ردیف خود با ارتقاء دو گروه یا درجه توسط دستگاه متبوع تعیین و توسط بنیاد در وجه عائله تحت تکفل شاهد پرداخت می شود.

2- حقوق حالت اشتغال به شهدای غیر مستخدم، با توجه به میزان تخصص و تحصیلات آنان با ارتقاء دو گروه توسط بنیاد در وجه عائله تحت تکفل شاهد پرداخت می گردد.

3- حقوق بازنشستگان مستخدم(اعم از لشگری و کشوری) پس از احراز شرایط عمومی بازنشستگی توسط دستگاه متبوع تعیین و توسط بنیاد در وجه عائله تحت تکفل شاهد پرداخت می شود.

تبصره: پاداش پایان خدمت مشمولین این بند توسط دستگاه متبوع تعیین و توسط بنیاد پرداخت می شود.

4- حقوق بازنشستگان غیر مستخدم پس از احراز شرایط عمومی بازنشستگی توسط بنیاد تعیین و در وجه عائله تحت تکفل شاهد پرداخت می شود.

تبصره: پاداش پایان خدمت و مبلغ مانده ذخیره مرخصی استفاده نشده مشمولین این بند توسط بنیاد تعیین و پرداخت می شود.

5- به منظور حمایت از اقشار کم درآمد خانواده شاهد و ارتقاء سطح معیشت آنان همه ساله نسبت به ترمیم حقوق آنان بر اساس تعداد فرزندان تحت تکفل، فرزندان دانشجو و فرزندان معلول یا محجور اقدام می گردد.

 اشتغال و خوداتکایی

خدمات زیر برای فرزندان شاهد بیکار واجد شرایط ارائه می شود:

1 ـ مشاوره و راهنمایی شغلی و مشاوره فنی و تخصصی.

2 ـ آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای و پرداخت سرانه ماهیانه برای فرزندان شاهد ذکور و اناث مجرد و اناث متأهل حسب ضرورت هشتصد هزار ریال و برای فرزندان ذکور متأهل یک میلیون و دویست هزار ریال و نیز پرداخت یارانه اجاره مسکن برای مستأجرین(ذکور متأهل) و فرزندان شاهدی که محل آموزش آنان از محل سکونت فاصله زیادی دارد، به میزان ماهیانه چهارصد هزار ریال در طول دوره.

3 ـ اجرای طرح کارورزی برای فرزندان شاهد فارغ التحصیل دانشگاه ها،   دیپلمه ها و آموزش دیدگان مراکز فنی و حرفه ای.

       تبصره: فرزندان شاهد کارورز در طول دوره کارورزی از سرانه های مندرج در بند2 (آموزش مهارتهای فنی و

حرفه ای) بهره مند خواهد شد.(پرداخت سرانه کارورزی به فرزندان شاهد مجرد و متأهل اناث و ذکور طبق دستورالعمل    می باشد.)

4 ـ معرفی برای بهره مندی از سهمیه استخدامی 15 درصد کلیه دستگاه های کشوری، لشگری و دستگاههای خاص، افراد مشمول این بند از مزایای زیر بهره مند خواهند شد:

ـ حذف شرط معدل.

ـ حذف آزمون ورودی دستگاه در بخش لشگری و دستگاههای خاص.(در حد سهمیه)

ـ استفاده از پنج سال افزایش سن نسبت به سایر افراد.

ـ اولویت فرزند شهید دستگاه مربوطه نسبت به سایر فرزندان شاهد.

5 ـ جایگزینی یک فرزند شهید واجد شرایط در دستگاه محل خدمت شهید..

6 ـ استفاده از مزایا و معاضدت استخدامی و شغلی برای فرزندان شاهد شاغل در دستگاه ها با موافقت دستگاه متبوع به شرح زیر:

ـ تسهیلات مربوط به نقل و انتقال.

ـ  تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی.

ـ  عدم شمول مقررات مربوط به تعدیل نیروی انسانی.( برای کارکنان رسمی)

ـ  برخورداری از خدمات بنیاد در امر رسیدگی به شکایات و پیگیری موارد مربوط به عدم اعمال مقررات استخدامی فرزندان شاهد.

ـ استفاده از مأموریت آموزشی

7- معافیت از گذراندن طرح برای فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی.(در صورت تمایل به گذراندن طرح می توانند محل خدمت خود را تعیین کنند.)

   8- پرداخت وام خود اشتغالی(قرض الحسنه) با سقف سرانه پنجاه میلیون ریال با کارمزد 5/1 درصد و بازپرداخت 96 ماه.

خدمات معیشتی و رفاهی

 9- بهره مندی از اولویت برای دریافت موافقت اصولی، اعلامیه تأسیس طرحهای تولیدی و خدماتی و مجوز کسب های مجاز.

 10- پرداخت وام قرض الحسنه به کارفرمایان به میزان وام خود اشتغالی در ازاء استخدام فرزندان شاهد.

11- اجرای طرح آموزشی برای استخدام مبنی بر پرداخت پنجاه الی هفتاد و پنج درصد حداقل حقوق و دستمزد کارگران به کارفرمایان در مدت 6 الی 18 ماه در ازاء استخدام فرزند شهید حداقل به مدت پنج سال.

 12- پرداخت تسهیلات اعتباری از محل اعتبارات تکلیفی، وجوه اداره شده دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانک برای طرحهای مولد، تولیدی و خدمات واجد شرایط.

  13- پرداخت یارانه سود و کارمزد به تسهیلات دریافتی بابت طرحهای اشتغال زا از محل تسهیلات تکلیفی، بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانکها.

  14- پرداخت سرانه زیر ساخت اشتغال به فرزندان شاهد واجد شرایطی که قصد اجرای طرح خود اشتغالی دارند.

 امور اجتماعی و  مددکاری

ـ پرداخت هدیه ازدواج به فرزندان ذکور و اناث شاهد به میزان ده میلیون ریال .

ـ پرداخت هدیه سر عقد (چشم روشنی) به میزان پانصد هزار ریال.

ـ پرداخت هدیه ازدواج دانشجویی به دانشجویان شاهدی که در جشن ازدواج دانشجویی شرکت می نمایند به میزان یک میلیون ریال.

ـ اعطای کمک هزینه تحکیم خانواده و رسیدگی به مشکلات خانوادگی فرزندان حداقل پانصد هزار ریال. (طبق ضوابط و دستورالعمل اجرایی هر سال)

ـ ارائه خدمات مددکاری و مشاوره در زمینه های خانوادگی، ازدواج، تحصیل و ... به فرزندان شاهد.

خدمات معیشتی و رفاهی

 تسهیلات

 در صورت وجود امکانات و اعتبارات و سهمیه ها خدمات ذیل بر اساس اولویت بندی، ضوابط و شرایط تعیین شده قابل ارائه می باشد:

ـ صدور معرفی نامه به منظور برخورداری از اولویت ها، معافیت ها،    تخفیف های سازمان ها، اداره ها و مؤسسات دولتی و خصوصی کشور.

ـ صدور امریه به منظور تهیه بلیت نیم بهای هواپیما و قطار.(در مواردی که کارت شناسایی همراه نداشته باشند.)

ـ صدور معرفی نامه برای بهره مندی از معافیت خدمت نظام وظیفه مطابق مقررات جاری.

ـ پرداخت وام ضروری به فرزندان کبیر شاهد عضو صندوق قرض الحسنه شاهد و ایثار تا سه برابر موجودی آنان در صندوق حداکثر تا مبلغ شش میلیون ریال.

ـ واگذاری یک خط تلفن همراه خارج از نوبت بر اساس ضوابط مربوطه.

خدمات حقوقی و قضایی

در صورت وجود امکانات و اعتبارات لازم بر اساس اولویت بندی و با رعایت شرایط و ضوابط هر بخش، خدمات زیر قابل ارائه است:

1- ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی.

2- صدور معرفی نامه به مراجع قضایی و سایر دستگاههای ذیربط.

3- تهیه و تنظیم اظهار نامه، دادخواست، شکواییه و لوایح.

4- شرکت نماینده حقوقی در جلسات دادرسی و دفاع و استیفاء حقوق فرزندان شاهد.

5- رسیدگی به امور حقوقی صغار شاهد و حسابرسی و امور حسبی ایشان.

خد مات و تسهیلات مسکن

خدمات قابل ارائه در حوزه مسکن به فرزندان شاهد اصولاً در قالب خانواده یعنی همسر و فرزندان ارائه می گردد و برای فرزندان کبیر و نیز فرزندان شهدای مؤنث با رعایت شرایط و اولویت ها تسهیلاتی از طریق وام تبصره بانکی متناسب با شرایط خاص شهرهای مختلف کشور ارائه می شود. فرزندان عزیز شاهد می توانند از طریق مراجعه به واحدهای استانی و شهرستانی از نحوه میزان خدمات مسکن آگاهی پیدا نمایند.

خدمات فرهنگی و آموزشی

آموزش عمومی

1- پرداخت سرانه هزینه شهریه دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد به شرح زیر:

    -  دوره ابتدایی: مبلغ ششصد و نود هزار ریال

دوره راهنمایی: مبلغ نهصد و شصت هزار ریال

دوره متوسطه: مبلغ یک میلیون و دویست و شصت هزار ریال

2- پرداخت سرانه هزینه شهریه دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس طرح پراکنده به شرح زیر:

   - دوره ابتدایی: مبلغ هشتصد و ده هزار ریال

  - دوره راهنمایی: مبلغ یک میلیون و صد هزار ریال

  - دوره متوسطه: مبلغ دو میلیون ریال

3- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان شاغل  به تحصیل در مدارس خاص (نمونه دولتی، غیر انتفاعی، استعدادهای درخشان) تابع نرخ مصوب وزارت آموزش و پرورش و دستورالعمل مربوطه.

4- پرداخت کمک هزینه تهیّه ابزار کار و وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس فنی و حرفه ای، کار و دانش و بخشی از هزینه های آموزشی مدارس استثنائی به شرح زیر:

   - فنی و حرفه ای، کار و دانش: مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال

   - در مدارس استثنائی: دوره ابتدایی، مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال- دوره راهنمایی، مبلغ چهار میلیون و دویست هزار ریال- دوره متوسطه، مبلغ هفت میلیون و چهارصد هزار ریال

 5- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز به شرح زیر:

   - مقطع ابتدایی: در پایه اول و دوم با معدل20، پایه سوم و چهارم با معدل 5/19 و بالاتر و پایه پنجم با معدل 19 و بالاتر به مبلغ چهارصد هزار ریال.

 

   - مقطع راهنمایی: پایه اول، دوم و سوم با معدل 18 و بالاتر به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال

   - مقطع متوسطه: پایه اول، دوم و سوم با معدل 17 و بالاتر و دوره      پیش دانشگاهی با معدل 16 و بالاتر به مبلغ پانصد هزار ریال.

1- 5- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز شاغل به تحصیل در مدارس ایثارگران، بزرگسالان و نهضت سواد آموزی به شرح زیر:

- نهضت سواد آموزی: موفقیت در گذراندن دوره های مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم ابتدایی مبلغ چهارصد هزار ریال. 

- مقطع راهنمایی: با میانگین معدل دو نیمسال 17 وبالاتر، مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال.

- مقطع متوسطه: با میانگین معدل دو نیمسال 17 وبالاتر و دوره          پیش دانشگاهی با میانگین معدل دو نیمسال 16 وبالاتر، مبلغ پانصد  هزار ریال.

خدمات فرهنگی و آموزشی

2- 5- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی به شرح زیر:

- مقطع ابتدایی: گروه استثنایی عقب مانده ذهنی و چند معلولیتی با معدل سالانه 12 و بالاتر و گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 17 و بالاتر و گروه استثنایی عقب مانده ذهنی حرفه آموز با معدل سالانه 12 و بالاتر مبلغ چهارصد هزار ریال.

- مقطع راهنمایی: گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 15و بالاتر مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال.

- مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی: گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 14و بالاتر مبلغ پانصد هزار ریال.

3- 5- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز استانی و کشوری به شرح زیر:

- دانش آموزان رتبه اول استانی: از مبلغ پانصد هزار ریال تا یک میلیون و پانصد هزار ریال.

-  دانش آموزان رتبه اول کشوری: پنج نیم سکه بهار آزادی.

- دانش آموزان رتبه دوم کشوری: چهار نیم سکه بهار آزادی.

- دانش آموزان رتبه سوم کشوری: سه نیم سکه بهار آزادی.

خدمات فرهنگی و آموزشی

6- پرداخت هزینه سرانه تقویت بنیه علمی به شرح زیر:

- المپیاد علمی، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال.

- آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان طرح پراکنده، مبلغ چهار میلیون ریال.

- آمادگی علمی ورود به مدارس نمونه و استعدادهای درخشان، مبلغ دو میلیون ریال.

-  آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان طرح نیمه متمرکز، مبلغ سه میلیون ریال.

7- پرداخت هزینه کلاسهای تقویت بنیه علمی شاغلین به تحصیل در مدارس ایثارگران و بزرگسالان و فارغ التحصیلان سنوات گذشته (تا دو سال قبل) ، مبلغ پنج میلیون ریال .

8- پرداخت هزینه اسکان موقت  دانش آموزان در خوابگاه های دانش آموزی به شرح زیر:

- نزد بستگان: مبلغ سه میلیون ریال.

- خوابگاه های آموزش و پرورش و سایر خوابگاه ها: مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال.

9- پرداخت کمک هزینه سرویس به دانش آموزان هر استان بر اساس سرانه طبق دستورالعمل مربوطه.

10- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به شاغلین تحصیل در مدارس ایثارگران و بزرگسالان به شرح زیر:

- هر واحد درسی در مقطع راهنمایی: مبلغ هفتاد هزار ریال.

-  هر واحد درسی در مقطع متوسطه: مبلغ نود و پنج هزار ریال.

 آموزش عالی

1 ـ خدمات ویژه داوطلبان ورود به مراکز آموزش عالی:

- برگزاری آزمونهای آزمایشی از طریق عقد قرارداد با مؤسسات برگزار کننده آزمون و یا مشارکت در پرداخت بخشی از هزینه های مربوطه.

- ارائه خدمات مشاوره فردی و گروهی به داوطلبان در امر انتخاب رشته.

- تأیید سهمیه داوطلبان.

2 ـ خدمات ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل:

- تقویت بنیه علمی: برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانشجویان توسط ستادهای شاهد دانشگاهها با حمایت مالی و نظارت بنیاد.

- طرح استاد مشاور: ارائه خدمات مشاوره ای در امور تحصیلی و مشکلات خاص دانشجویان در طول دوره تحصیلی توسط استاد مشاور معرفی شده از سوی ستاد شاهد دانشگاه با نظارت و حمایت بنیاد.

-  پرداخت هدیه برای ورود به مراکز آموزش عالی که از طریق آزمون صورت می پذیرد متناسب با مقطع تحصیلی و نوع دانشگاه.

- پرداخت هدیه به دانشجویان روزانه(دولتی) که موفق به اخذ "معدل مناسب " (اعلام شده در دستورالعمل) گردند، متناسب با مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی.

- پرداخت هدیه پیشرفت تحصیلی به دانشجویان روزانه(دولتی) که موفق به "ارتقاء معدل " نسبت به ترم قبل گردند، با توجه به ضوابط مربوطه.

- پرداخت هدیه به دانشجویان نمونه در سطح دانشگاه.

تبصره: دانشجویان شهریه پرداز واجد شرایط، در امر پرداخت شهریه از درصد معافیت بیشتری برخوردار می شوند.

خدمات فرهنگی و آموزشی

  3- کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و طلاب:

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی روزانه ( دولتی)  در هر نیمسال تحصیلی با توجه به نوع مقطع و رشته تحصیلی  بر اساس ضوابط اعلام شده در دستورالعمل مربوطه.

تبصره 1: این کمک هزینه پس از ثبت نام و درخواست دانشجو در امور دانشجویی دانشگاه و ارسال لیست توسط دانشگاه به بنیاد استان محل تحصیل اقدام می شود.

 تبصره 2:این کمک هزینه به طلاب علوم حوزوی نیز تعلق می گیرد.

   4- کمک شهریه تحصیلی:

 معافیت دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی شهریه بگیر(دانشگاه آزاد، پیام نور، شبانه و ...) از پرداخت درصدی از شهریه به مراکز مذکور به هنگام ثبت نام.

 تبصره 1: این معافیت بر اساس اعلام بنیاد استان محل تحصیل به دانشگاه مربوطه، با توجه به ضوابط جاری صورت می گیرد و در غیر اینصورت مستقیماً به دانشجو پرداخت می شود.

تبصره 2: در صورت اخذ "معدل مناسب " درصد بالایی از سهم دانشجو با توجه به ضوابط اعلامی بر اساس مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی به عنوان تشویق و ترغیب دانشجویان به واجدین شرایط مسترد می گردد.

5- پرداخت کمک هزینه دوره های آمادگی تحصیلات تکمیلی و دوره های زبان.

6- پرداخت کمک هزینه پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر.

فرهنگی و هنری

1- تأمین حداکثر 70% هزینه ثبت نام در کلاسهای قرآنی، هنری، علمی و پژوهشی، فنی و مهارتی و ورزشی در کانونهای فرهنگی شاهد وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران

2- پرداخت 60% هزینه شهریه یک کلاس فرهنگی ( شامل کلاسهای قرآنی، هنری، ادبی، فنی و مهارتی) برای فرزند شهید، یکبار در سال تا سقف دویست و پنجاه ریال به مراکز فرهنگی سطح شهر طرف قرارداد.( برای شهرهایی که کانون فرهنگی شاهد ندارند.)

3- چاپ و انتشار آثار فرهنگی و هنری فرزندان شاهد پس از تأیید کمیته تدوین آثار.

4- برگزاری و شرکت در اردوهای دانشجویی و دانش آموزی در هر دوره تحصیلی یک مرتبه.

5- برگزاری مسابقات قرآن کریم در رشته های مختلف در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری.

6- شرکت در مراسم جشن تکلیف.

7- برگزاری و شرکت در مسابقات هنری.

8- برگزاری و شرکت در کلاسهای ویژه پیشتازان امور قرآنی، هنری و ادبی.

9- شرکت در مسابقات مختلف قرآنی، هنری و ادبی.(در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری)

خدمات فرهنگی و آموزشی

10- حمایت از برگزاری نمایشگاههای هنری.

11- شرکت در مسابقه تفسیر رمضان.

12- برگزاری و شرکت در جلسات انس با قرآن.

13- تشویق پیشتازان قرآنی (حافظان و قاریان) و ادبی و هنری(طبق دستورالعمل).

14- برخورداری از سهمیه حج تمتع (یکبار) و عمره(مطابق دستورالعمل).

15- آموزشهای قرآنی، هنری و ادبی.

 تربیت بدنی ویژه فرزندان شاهد

1- ارائه خدمات ورزشی در برنامه تمرینات و آموزشهای ورزشی شامل: تأمین مکان ورزشی مناسب، تأمین ملزومات ورزشی مورد نیاز و به خدمت گرفتن مربیان مجرب برای 10% از فرزندان شاهد مشمول هر استان.

2- شرکت در مسابقات و اردوهای ورزشی داخل کشور (اعم از شهرستانی و استانی) برای 25% از فرزندان شاهد، شرکت کننده در تمرینات و آموزشهای ورزشی.

3- تشویق و حمایت از قهرمانان ورزشی بر اساس آیین نامه مربوطه.

خدمات فرهنگی و آموزشی

خدمات ویژه نخبگان شاهد و ایثارگر

خدمات فوق العاده ویژه به نخبگان (علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری،ورزشی) فرزندان شاهد ارائه می گردد. افرادی که دارای ویژگیهایی از قبیل زیر      می باشند:

حائزین رتبه های برتر کشوری و دارندگان رتبه های 1 تا 3 کنکور سراسری دانشگاهها در سهمیه شاهد و ایثارگر، دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترای غیر پزشکی- تخصص پزشکی و فوق تخصص پزشکی از دانشگاههای داخلی و یا دانشگاههای معتبر خارج از کشور، حافظان مسلط به کل قرآن کریم، نفرات اول تا سوم المپیاد های علمی و مسابقات علمی- پژوهشی، فرهنگی- هنری و ورزشی در سطح کشوری و جهانی، طلاب سطح چهار خارج فقه و اصول و اتمام دوره تخصصی معادل Ph.D ، صاحبان طرح های تحقیقاتی دارای دست آورد علمی، مبدعان- مبتکران و مخترعان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی با حداقل رتبه استاد یاری، مؤلفان و مترجمان کتاب – مقالات علمی در مجلات علمی پژوهشی و کنگره های ملی و بین المللی، طلاب و دانشجویان نمونه در سطح کشوری و شاهد و ایثارگر، قاریان برتر کشوری در مسابقات قرآن سازمان حج و اوقاف، حائزین رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد(رتبه کشوری) بدون احتساب سهمیه، هنرمندان دارای تألیفات و آثار هنری برجسته در سطح ملی و جهانی، نفرات اول تا سوم فارغ التحصیلان دانشگاهی در سطح کشوری در مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکترای حرفه ای- دکترای غیر پزشکی-(Ph.D)- تخصصی و فوق تخصصی، مدرسین و محققین برجسته حوزه های علمیه که حداقل مدرس دروس سطح دو حوزه باشند از طریق مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر 100% مبالغ پیش بینی شده خدمات و تسهیلات در آیین نامه را دریافت می نمایند.

خدمات بهداشت و درمان

1-ارائه خدمات بستری و جراحی با استفاده از دفترچه بیمه و خدمات بیمه تکمیلی(فرزندان شاهد می توانند از این خدمات در بیمارستان های دولتی و خصوصی تا سقف مقرر بهره مند شوند.)

2- ارائه خدمات سرپایی از قبیل:

- خدمات دارویی.

- خدمات ویزیت عمومی، تخصصی و فوق تخصصی.

- خدمات پاراکلینیکی.

- خدمات سرپایی درمانگاهی و کلینیکی اورژانس و غیر اورژانس.

* این خدمات با استفاده از دفترچه بیمه همگانی و خدمات بیمه تکمیلی با رعایت ضوابط قابل ارائه می باشد. خدمات درمانی قابل ارائه به خانواده های معظم شاهد طبق جدول می باشد.

   3- ارائه خدمات ویژه درمانی از قبیل:

- خدمات دندانپزشکی.(مطابق آیین نامه های موجود)

- پرداخت هدیه ایثار در موارد پیوند اعضاء نظیر پیوند کلیه به اهداء کننده عضو.

4- ارائه خدمات رفاهی درمانی از قبیل:

- هزینه ایاب و ذهاب و مسافرتهای درمانی(طبق آیین نامه موجود).

خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ویژه والدین ، برادران و خواهران شاهد

خدمات معیشتی و رفاهی

 حقوق و مستمری

پرداخت حقوق و مزایای والدین تحت تکفل شاهد مجرد بر اساس احکام صادره از سوی سازمانها و یگانهای ذیربط(برای شهدای مستخدم) و همترازی(برای شهدای غیر مستخدم).

پرداخت مستمری به والدین شاهد معادل حداقل حقوق کارکنان دولت و یا 5/1 برابر حداقل حقوق کارکنان دولت بر اساس قانون افزایش مستمری والدین معظم شاهد و اصلاحیه قانون مذکور.(5/1 برابر حداقل حقوق کارکنان دولت برای آن گروه از والدینی که غیر از مستمری بنیاد فاقد درآمد دیگری هستند.)

تبصره: شایان ذکر است که والدین دو شاهد و بالاتر بر حسب اینکه مشمول کدام یک از قوانین فوق الذکر می باشند از مبلغ مربوطه(حداقل حقوق کارکنان دولت و یا 5/1 برابر حداقل حقوق کارکنان دولت) به تعداد شهدای خویش بهره مند می باشند.

ترمیم مستمری آن دسته از والدین معزز شاهد غیر مستخدم در قالب کمک هزینه معیشت بر اساس دستورالعمل مربوطه.(مبالغ تعیین شده بر اساس دستورالعملی که سالیانه تدوین می شود.)

پرداخت پاداش پایان خدمت و مبلغ مانده ذخیره مرخصی استفاده نشده به والدین تحت تکفل شهید که دارای حکم سازمانی یا همترازی می باشند، برابر قدرالسهم ایشان.(پس از بازنشستگی شهداء)

 پرداخت مستمری به حاضنین شهدا که به واسطه فوت والدین در حضانت و نگهداری شهدا نقش بسزایی داشته اند.(بر اساس دستورالعملهای مربوطه)

 پرداخت مستمری به خواهران و برادران صغیر شاهد پس از فوت والدین . پرداخت مستمری به خواهران مجرد شهداء که بعد از فوت والدین به لحاظ اینکه فاقد ممر درآمد بوده و در گذراندن زندگی در عسر و حرج قرار دارند.(بر اساس ضوابط جاری)

 اشتغال و خوداتکایی

خدمات زیر برای خواهران و برادران شاهد بیکار واجد شرایط کار ارائه   می شود:

ـ مشاوره و راهنمایی شغلی و مشاوره فنی و تخصصی.

ـ آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای.

ـ معرفی برای بهره مندی از سهمیه استخدامی حداقل5 درصد کلیه دستگاه های کشوری، لشگری و دستگاههای خاص و استفاده از مزایای 5 سال افزایش سن نسبت به سایر افراد برای استخدام.

ـ معافیت از گذراندن طرح برای فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی(همه برادران و خواهران 2 شهید و بالاتر معافند و برادران  خواهران یک شهید فقط یکی از آنها معاف می باشند.)

ـ معرفی به صندوق حمایت از فرصت های شغلی و منابع اعتباری لایحه بودجه برای استفاده از وام خوداشتغالی.

ـ بهره مندی از اولویت برای دریافت موافقت اصولی، پروانه طرح های تولیدی و خدماتی و مجوز کسب های مجاز.

ـ پرداخت یارانه سود و کارمزد به تسهیلات دریافتی بابت طرحهای اشتغالزا از محل تسهیلات تکلیفی، بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانکها.

تسهیلات

در صورت وجود امکانات و اعتبارات و سهمیه ها خدمات ذیل بر اساس اولویت بندی، ضوابط و شرایط تعیین شده قابل ارائه می باشد:

ـ واگذاری یک خط تلفن همراه و یک خط تلفن ثابت خارج از نوبت به والدین بر اساس سهمیه تخصیصی مخابرات.  

ـ صدور معرفی نامه به والدین به منظور برخورداری از اولویت ها،   معافیت ها، تخفیف های سازمان ها، اداره ها و مؤسسات دولتی و خصوصی کشور.

ـ تأمین پوشش بیمه عمر و حوادث والدین شاهد.

ـ صدور امریه به والدین به منظور تهیه بلیت نیم بهای هواپیما و قطار.(در مواردی که کارت شناسایی همراه نداشته باشند.)

ـ پرداخت وام ضروری به والدین شاهد عضو صندوق قرض الحسنه شاهد و ایثار تا سه برابر موجودی آنان در صندوق حداکثر تا مبلغ بیست میلیون ریال.

ـ صدور معرفی نامه برای خواهر و برادر شهید تحت عنوان اعلام هویت برای بهره مندی از امتیازات تعیین شده توسط مراکز مورد نظر ایشان بر حسب ضوابط و مقررات.

 ـ صدور معرفی نامه برای بهره مندی از معافیت خدمت نظام وظیفه عمومی برای یک نفر از برادران شاهد.

خدمات حقوقی و قضایی

در صورت وجود امکانات و اعتبارات لازم بر اساس اولویت بندی و با رعایت ضوابط و شرایط هر بخش از خدمات زیر برای والدین شاهد قابل ارائه است:

1- ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی.

2- صدور معرفی نامه به مراجع قضایی و سایر دستگاههای ذیربط.

3- تهیه و تنظیم اظهارنامه، دادخواست، شکواییه و لوایح.

4- شرکت نماینده حقوقی در جلسات دادرسی و دفاع و استیفاء حقوق.

خدمات و تسهیلات مسکن

        ارائه خدمات و تسهیلات مسکن به والدین محترم شاهدفاقد مسکن و یا دارای مسکن غیر قابل سکونت و همچنین پرداخت ودیعه مسکن به والدین فاقد مسکن و نیز کمک به تعمیر مسکن در صورت عدم استفاده از مساعدت در سنوات قبل به صورت وام بانکی یا کمک بلا عوض متناسب با شرایط خاص خانواده و شهرهای مختلف کشور می باشد که این عزیزان می توانند برای آگاهی از خدمات مذکور به واحدهای استانی و شهرستانی مراجعه نمایند.

خدمات فرهنگی و آموزشی

آموزش عمومی

معرفی والدین شهداء برای ثبت نام در مدارس بزرگسالان و ایثارگران برای ادامه تحصیل و برخورداری از مزایا و تسهیلات

معرفی والدین، خواهران و برادران شهداء به مؤسسه آموزشی قلم چی برای بهره مندی از تخفیف ویژه آزمونهای آزمایشی و ...

خدمات فرهنگی و آموزشی

فرهنگی و هنری

1- اعزام والدین شاهد حداقل یک مرتبه برای دیدار از مناطق عملیاتی جنگی.

2- برگزاری و شرکت در سفرهای زیارتی مشهد(محبین الرضا).

3- برخورداری از سهمیه حج تمتع و عمره.

* والدین شهدا در صورت تمایل، از کلیه خدمات فرهنگی ارائه شده به همسران و فرزندان شاهد با همان شرایط برخوردار می گردند.


خدمات بهداشت و درمان
1-ارائه خدمات بستری و جراحی با استفاده از دفترچه بیمه و خدمات بیمه تکمیلی(خانواده ها می توانند از این خدمات در بیمارستان های دولتی و خصوصی تا سقف مقرر بهره مند شوند.)

2- ارائه خدمات سرپایی از قبیل:

- خدمات دارویی.

- خدمات ویزیت عمومی، تخصصی و فوق تخصصی.

- خدمات پاراکلینیکی.

- خدمات سرپایی درمانگاهی و کلینیکی اورژانس و غیر اورژانس.

* این خدمات با استفاده از دفترچه بیمه همگانی و خدمات بیمه تکمیلی با رعایت ضوابط قابل ارائه می باشد. خدمات درمانی قابل ارائه به خانواده های معظم شاهد طبق جدول می باشد.

   3- ارائه خدمات ویژه درمانی از قبیل:

- خدمات دندانپزشکی.(مطابق آیین نامه های موجود)

- پرداخت هدیه ایثار در موارد پیوند اعضاء نظیر پیوند کلیه به اهداء کننده عضو.

4- ارائه خدمات رفاهی درمانی از قبیل:

- هزینه ایاب و ذهاب و مسافرتهای درمانی(طبق آیین نامه موجود).

* افراد تحت شمول: پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل شهید و نامادری که حضانت شهید را از کودکی بعهده داشته است.

خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ویژه جانبازان کمتر از 25% و خانواده آنها

 حقوق و مستمری

کلیه جانبازان زیر 25درصد پس از حضور در کمیسیون پزشکی و بررسی های انجام شده در صورت احراز شرایط لازم و تأیید کمیسیون ذیربط مبنی بر از کار افتادگی کلی ایشان برای پرداخت حقوق به سازمانها و یگانهای مربوطه معرفی شده و چنانچه فرد مذکور فاقد مشاغل دولتی باشد از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام به صدور حکم، وفق قانون حالت اشتغال و آئین نامه اجرایی مربوطه خواهد شد.

 اشتغال و خوداتکایی

1- جانبازان زیر 25 درصد در صورت استخدام می توانند از تسهیلات و مزایای زیر برخوردار گردند:

-  تغییر شغل و یا پست سازمانی به تناسب وضعیت روحی و جسمی جانباز.

-  ارتقاء سطح کیفی و کمی شغلی.

-  تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی.

- استفاده از مأموریت آموزشی.

- گروههای تشویقی.

حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر.(محاسبه یک مقطع بالاتر صرفاً برای استفاده از مزایای استخدامی و حقوق و مزایا بوده و اعتبار علمی و دانشگاهی ندارد.)

- مرخصی استعلاجی.

- افزایش سنواتی.

- معافیت از پرداخت مالیات ناشی از دریافت حقوق.

- معافیت حق بیمه و سایر معافیت هایی که قانونگذار، دستگاه را ملزم به اعمال آن نموده است.(سهم جانباز)

- تسهیلات مربوط به نقل و انتقال.

2- بهره مندی از اولویت برای دریافت موافقت اصولی، اعلامیه تأسیس طرحهای تولیدی و خدماتی و مجوز کسب های مجاز.

3- معرفی به مراکز آموزشی برای آموزش و ارتقاء سطح توانایی فنی و مهارتی.

 4- بهره مندی همسران جانبازان از مزایای تقلیل ساعات کار روزانه در صورت اشتغال به کار.(حسب نظر کمیسیون پزشکی)

5- بهره مندی 30% جانبازان فارغ التحصیل رشته حقوق و رشته های مرتبط از اولویت تأسیس دفتر وکالت.

6- برخورداری از خدمات بنیاد در امر رسیدگی به شکایات و پیگیری موارد مربوط به عدم اعمال مقررات و دستورالعمل های قانونی مربوط به جانبازان در دستگاههای اجرایی.

7- اعاده به خدمت جانبازانی که قبل از 31/3/84 از کار منفک شده اند.

8- پرداخت تسهیلات اعتباری از محال اعتبارات تکلیفی، وجوه اداره شده دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانک برای طرحهای مولد، تولیدی و خدمات واجد شرایط.(جانبازان در وضعیت عدم حالت اشتغال)

9- پرداخت یارانه سود و کارمزد به تسهیلات دریافتی بابت طرحهای اشتغالزا از محل تسهیلات تکلیفی، بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانکها.

10- پرداخت سرانه زیر ساخت اشتغال به جانبازان واجد شرایطی که قصد اجرای طرح خود اشتغالی دارند. (جانبازان در وضعیت عدم حالت اشتغال)

 تسهیلات

معافیت از خدمت وظیفه عمومی برای کلیه جانبازان بالای 15% و فرزند جانباز.

 

خدمات حقوقی و قضایی

1- ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی به جانبازان.

2 ـ صدور معرفی نامه به مراجع قضایی برای رسیدگی خارج از نوبت.

خدمات فرهنگی و آموزشی

آموزش عمومی

ا- صدور معرفی نامه فرزندان جانبازان برای محاسبه امتیازات مربوطه در ثبت نام مدارس شاهد.

2- معرفی جانبازان، همسر و فرزندان وی به مؤسسه آموزشی قلم چی برای بهره مندی از تخفیف در آزمونهای آزمایشی.

فرهنگی و هنری

برخورداری از تخفیف 20 تا 25% استفاده از کانونهای فرهنگی شاهد.

شرکت در مسابقات قرآنی(شهرستانی، استانی و کشوری).

شرکت در کلاسهای آموزشی قرآنی.

  خدمات بهداشت و درمان
1- بهره مندی از پوشش « بیمه پایه خدمات درمانی» برای جانبازان غیر شاغل و خانواده تحت تکفل به منظور دریافت خدمات بستری، اعمال جراحی، ویزیت های سرپایی، خدات آزمایشگاهی، رادیولوژی، CT Scan، MRI و ... به همراه خدمات دارویی در کلیه مراکز درمانی و پاراکلینیکی و داروخانه های طرف قرارداد بیمه در سراسر کشور.

2- بهره مندی از پوشش خدمات درمانی« بیمه تکمیلی» برای شخص جانباز غیر شاغل به منظور پوشش هزینه های آن دسته از خدمات درمانی که در تعهد بیمه همگانی نمی باشد، نظیر خدمات بستری و جراحی در بیمارستانهای خصوصی، ما به التفاوت هزینه های پاراکلینیکی مازاد بر تعهد بیمه گر اول و ... طبق دستورالعمل بیمه تکمیلی. 

3- درمان نازایی و IVF تا سقف تعهدات مربوطه در بیمه تکمیلی.

4- خدمات دندانپزشکی و ایمپلنت.(صرفاً در موارد مرتبط با مجروحیت)

5- تأمین خدمات تخصصی مرتبط با مجروحیت نظیر انواع ارتز و پروتز، عینک، سمعک، وسایل کمک توانبخشی نظیر: عصا، ویلچر و ... (توسط بنیاد بر اساس آیین نامه های موجود).

6- پرداخت هزینه ایثار در موارد پیوند اعضاء نظیر پیوند کلیه در شخص جانباز به اهداء کننده عضو.

7- تأمین هزینه ایاب و ذهاب و مسافرت های درمانی در خصوص شخص جانباز بر اساس آیین نامه های موجود توسط بنیاد.

8- تأمین کلیه موارد درمانی دارای ارتباط مستقیم با مجروحیت توسط بنیاد براساس آیین نامه های موجود.

 

خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ویژه جانبازان 25% تا 49% و خانواده آنها

 

حقوق و مستمری

1 ـ پرداخت حقوق حالت اشتغال به هرکدام از گروههای واجدشرایط قانونی برابر ضوابط به شرح زیر:

        الف) تعیین و پرداخت حقوق مستخدمین لشگری و کشوری- همتراز      مشاغل قبلی توسط دستگاه متبوع.

        ب) تعیین و پرداخت حقوق غیر مستخدمین برابر با نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت از سوی بنیاد.

2-پرداخت حق پرستاری بر اساس ضریبی از حداقل حقوق تأمین اجتماعی (کارگری) و برابر مقررات جاری.(بر اساس تشخیص و تأیید کمیسیون پزشکی)

تبصره: پرداخت حق پرستاری به جانبازان زیر50% که بخشی از درصد آنها اعصاب و روان صرف و یا شیمیایی حاد باشد به تشخیص کمیسیون پزشکی می باشد. 

3 ـ پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به جانبازان دارای فرزند دو قلو به مدت

دو سال از زمان تولد فرزندان دو قلو.

 4- پرداخت ماهیانه پانصد هزار ریال به جانبازان دارای فرزند معلول تا زمان رفع معلولیت و بیمار صعب العلاج (به تشخیص معاونت بهداشت و درمان) و محجور(به تشخیص مراجع قضایی) به ازای هر فرزند(تا سقف دو فرزند).

5- پرداخت کمک معاش برای آن دسته از جانبازان که بیکار می باشند و امکان اشتغال آنها به هر دلیلی فراهم نبوده و به علت درآمد جزئی یا فقدان درآمد دارای مشکل معیشتی می باشند، تا زمان اشتغال پایدار یا اخذ رأی از کار افتادگی و برقراری حقوق حالت اشتغال.

نحوه پرداخت:

جانبازان25 الی49درصد که فاقد هرگونه درآمد و بیکار می باشند، بعنوان اولویت اول.

 جانبازان25 الی49درصد که کم درآمد می باشند، بعنوان اولویت دوم

 اشتغال و خوداتکایی

1 ـ ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی و مشاوره فنی و تخصصی.

2 ـ جانبازان در صورت استخدام می توانند از تسهیلات و مزایای زیر برخوردار گردند.

        - کسر ساعات کار طبق جدول مندرج در آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان.

        - تغییر شغل یا پست سازمانی به تناسب وضعیت روحی و جسمی جانباز.

       -  ارتقاء سطح کیفی و کمی شغلی.

       -  تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی.

        - استفاده از مأموریت آموزشی.

        - گروههای تشویقی.

        - حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر.(محاسبه یک مقطع بالاتر صرفاً برای استفاده از مزایای استخدامی و حقوق و مزایا بوده و اعتبار علمی و دانشگاهی ندارد.)

       - مرخصی استعلاجی.

       - افزایش سنواتی.

       - معافیت از پرداخت مالیات ناشی از دریافت حقوق.

       - معافیت حق بیمه و سایر معافیت هایی که قانونگذار، دستگاه را ملزم به اعمال آن نموده است.(سهم جانباز)

       - تسهیلات مربوط به نقل و انتقال.

 3- پرداخت وام خود اشتغالی(قرض الحسنه) به جانباز غیر مشمول حالت اشتغال با سقف سرانه پنجاه میلیون ریال.

تبصره: برای اجرای طرح های خود اشتغالی، خدمات مشاوره تخصصی به جانباز از سوی بنیاد ارائه خواهد شد.

4- بهره مندی از اولویت برای دریافت موافقت اصولی، اعلامیه تأسیس طرحهای تولیدی و خدماتی و مجوز کسب های مجاز.

5 ـ معافیت از طرح برای فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی.

6 ـ بهره مندی همسران جانبازان از مزایای تقلیل ساعات کار روزانه در صورت اشتغال به کار.

7 ـ بهره مندی 30% جانبازان فارغ التحصیل رشته حقوق و رشته های مرتبط از اولویت تأسیس دفتر وکالت.

8 ـ برخورداری از خدمات بنیاد در امر رسیدگی به شکایات و پیگیری موارد مربوط به عدم اعمال مقررات و دستورالعمل های قانونی مربوط به جانبازان در دستگاههای اجرایی.

9 ـ جایگزینی یک فرزند واجد شرایط جانباز در دستگاه محل خدمت جانباز اعم از شاغل، باز نشسته و متوفی.

10-پرداخت پنج میلیون ریال قرض الحسنه از سوی بانک عامل برای جانبازان غیر مشمول حالت اشتغال و بیکار.

11 ـ پرداخت اعتبارات کمک های فنی و اعتباری(یارانه) به مجریان طرحهای خود اشتغالی که از تسهیلات تکلیفی استفاده می کنند.

12 ـ پرداخت وام قرض الحسنه به کارفرمایان به میزان وام خود اشتغالی در ازاء استخدام جانبازان غیر مشمول حالت اشتغال.

13 ـ اجرای طرح آموزشی برای استخدام مبنی بر پرداخت پنجاه الی هفتاد و پنج درصد حداقل حقوق و دستمزد کارگران به کارفرمایان در مدت 6 الی 18 ماه در ازاء استخدام جانبازان غیر مشمول حالت اشتغال حداقل به مدت پنج سال.

 14 ـ آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای و پرداخت سرانه ماهیانه به جانبازان غیر مشمول حالت اشتغال، برای افراد مجرد هشتصد هزار ریال و برای افراد متأهل یک میلیون و دویست هزار ریال و نیز پرداخت یارانه اجاره مسکن برای مستأجرین متأهل و جانبازانی که محل آموزش آنان از محل سکونت، فصله زیادی دارد به میزان ماهیانه چهارصد هزار ریال در طول دوره.

15 ـ اجرای طرح کارورزی برای جانبازان فارغ التحصیل دانشگاه ها، دیپلمه ها و آموزش دیدگان مراکز فنی و حرفه ای غیر مشمول حالت اشتغال.

تبصره: جانبازان کارورز در طول دوره کارورزی از سرانه مندرج در بند 13 (آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای)بهره مند خواهند شد.

16- پرداخت تسهیلات اعتباری از محل اعتبارات تکلیفی، وجوه اداره شده دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانک برای طرحهای مولد، تولیدی و خدمات واجد شرایط.(جانبازان در وضعیت عدم حالت اشتغال)

  17- پرداخت یارانه سود و کارمزد به تسهیلات دریافتی بابت طرحهای اشتغالزا از محل تسهیلات تکلیفی، بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانکها.

  18- پرداخت سرانه زیر ساخت اشتغال به جانبازان واجد شرایطی که قصد اجرای طرح خود اشتغالی دارند. (جانبازان در وضعیت عدم حالت اشتغال)

امور اجتماعی و  مددکاری

1- پرداخت هدیه ازدواج به جانبازان به میزان سه میلیون ریال .

2- پرداخت هدیه ازدواج به جانبازان مؤنث به میزان پنج میلیون ریال .

3- پرداخت هدیه ازدواج به فرزندان جانبازان به میزان سه میلیون ریال .

تذکر: هدیه ازدواج به جانباز و فرزند جانباز فقط برای یکبار و در قبال ارائه سند ازدواج تقدیم خواهد شد.

4- ارائه خدمات مددکاری و مشاوره در زمینه های خانوادگی، ازدواج، تحصیل و ... به جانباز و خانواده ایشان.

 تسهیلات

در صورت وجود امکانات و اعتبارات و سهمیه ها خدمات ذیل بر اساس اولویت بندی، ضوابط و شرایط تعیین شده قابل ارائه می باشد:

1 ـ بهره مندی از امتیاز دریافت  یک خط تلفن ثابت خارج از نوبت.

           2ـ بهره مندی از امتیازات ویژه به شرح زیر:          

           ـ تحویل آرم کارت ویژه تردد به جانبازان بالای 35 درصد مخصوص جانبازان دارای خودرو شخصی.

تبصره: جانبازان دارای خودرو شخصی چنانچه در گواهینامه ایشان استفاده از هند کنترل ذکر شده باشد، پس از نصب دستگاه برروی وسیله نقلیه  می توانند برای دریافت هزینه آن به بنیاد مربوطه مراجعه نمایند. 

            ـ   تخفیف 50 درصد برای صدور بلیت هواپیما و قطار برای مسافرت های داخلی و خارجی جانباز از طریق شرکت های دولتی.

 تبصره: در صورتی که داشتن همراه به واسطه وضعیت جسمانی جانباز به تشخیص بنیاد ضرورت داشته باشد برای یک همراه بلیت نیم بها درخواست می شود. 

               3ـ پرداخت وام ضروری قرض الحسنه به جانبازان عضو صندوق قرض الحسنه شاهد و ایثارگر برابر ضوابط صندوق.

               4-ارائه خدمات بیمه عمر و حادثه از طریق شرکت بیمه و پرداخت غرامت نقص عضو در صورت بروز حادثه برای شخص جانباز طبق شرایط شرکت بیمه.

  تبصره 1: جانبازانی که از طریق محل کار خود بیمه می باشند از شمول این موضوع خارج هستند.

  تبصره 2: تأمین پوشش بیمه عمر و حوادث به جانبازان بالای 70 سال سن در صورت پرداخت سهم سرانه توسط جانباز.

              5-معرفی برای بهره مندی از معافیت جانباز و یک فرزند جانباز از خدمت وظیفه عمومی.

  تبصره: یک فرزند جانباز 30 درصد و بالاتر معاف خواهد شد و در صورت پایین بودن درصد جانبازی با داشتن شرایط تلفیق  نیز  یک فرزند جانباز   می تواند معاف شود.

 خدمات حقوقی و قضایی

هماهنگی برای بهره مندی از اولویت رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی.

همکاری با جانباز در تهیه و تنظیم اظهارنامه، دادخواست، شکواییه، لوایح دفاعیه و تعیین وکیل.

خدمات و تسهیلات مسکن

1 ـ خدمات و تسهیلات مسکن به جانبازان در صورت عدم استفاده از خدمات و تسهیلات مربوطه از بنیاد یا سایر دستگاهها و نیز عدم سابقه مالکیت شخصی، بر اساس جدول ویژه و متناسب با شرایط خاص شهرهای مختلف کشور ارائه می شود.

2ـ جانبازان عزیز می توانند از طریق مراجعه به واحدهای استانی و شهرستانی از نحوه و میزان خدمات مسکن آگاهی پیدا نمایند.

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

آموزش عمومی

1- پرداخت کمک هزینه تحصیلی جانبازان 25 تا 49 % شاغل به تحصیل در مدارس ایثارگران و بزرگسالان به ازای هر واحد درسی در دوره راهنمایی مبلغ هفتاد هزار ریال و در دوره متوسطه مبلغ نود و پنج هزار ریال.

2- پرداخت هزینه کلاسهای تقویت بنیه علمی شاغلین به تحصیل در مدارس بزرگسالان و فارغ التحصیلان سنوات گذشته( تا دو سال قبل) مبلغ چهار میلیون ریال.

3- معرفی به مؤسسه آموزشی قلم چی برای بهره مندی از تخفیف ویژه آزمونهای آموزشی برای جانباز و خانواده های ایشان.

4- معرفی به مدارس و آموزشگاهها حسب درخواست خانواده برای بهره مندی از تخفیف و کسب خدمات ویژه.

5- پرداخت هزینه هدایای تشویق ممتازین به شرح زیر:

    - مقطع ابتدایی: در پایه اول و دوم با معدل20، در پایه سوم و چهارم با معدل 5/19 و بالاتر، در پایه پنجم با معدل 19 و بالاتر به مبلغ دویست و هشتاد هزار ریال.

   - مقطع راهنمایی: پایه های اول و دوم و سوم با معدل 18 و بالاتر به مبلغ سیصد و ده هزار و پانصد ریال.

   - مقطع متوسطه: پایه های اول، دوم و سوم با معدل 17 و بالاتر و دوره   پیش دانشگاهی با معدل 16 و بالاتر به مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال.

1-5- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز شاغل به تحصیل در مدارس ایثارگران، بزرگسالان و نهضت سواد آموزی به شرح زیر:

- نهضت سواد آموزی: موفقیت در گذراندن دوره های مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم ابتدایی مبلغ دویست و هشتاد هزار ریال. 

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

- مقطع راهنمایی: با میانگین معدل دو نیمسال 17 و بالاتر، مبلغ سیصد و ده هزار و پانصد ریال.

- مقطع متوسطه: با میانگین معدل دو نیمسال 17 و بالاتر و دوره         پیش دانشگاهی با میانگین معدل دو نیمسال 16 و بالاتر، مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال.

2-5- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی به شرح زیر:

- مقطع ابتدایی: گروه استثنایی عقب مانده ذهنی و چند معلولیتی با معدل سالانه 12 و بالاتر و گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 17 و بالاتر و گروه استثنایی عقب مانده ذهنی حرفه آموز با معدل سالانه 12 و بالاتر مبلغ دویست و هشتاد هزار ریال.

- مقطع راهنمایی: گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 15و بالاتر مبلغ سیصد و ده هزار و پانصد ریال.

-ـ مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی: گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 14و بالاتر مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال.

3-5- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز استانی و کشوری به شرح زیر:

- دانش آموزان رتبه اول استانی: از مبلغ پانصد هزار ریال تا یک میلیون و پانصد هزار ریال.

-  دانش آموزان رتبه اول کشوری: پنج نیم سکه بهار آزادی.

- دانش آموزان رتبه دوم کشوری: چهار نیم سکه بهار آزادی.

- دانش آموزان رتبه سوم کشوری: سه نیم سکه بهار آزادی.

آموزش عالی

 1 ـ خدمات ویژه داوطلبان ورود به مراکز آموزش عالی:

- برگزاری آزمونهای آزمایشی از طریق عقد قرارداد با مؤسسات برگزار کننده آزمون و یا مشارکت در پرداخت بخشی از هزینه های مربوطه.

- ارائه خدمات مشاوره فردی و گروهی به داوطلبان در امر انتخاب رشته.

- تأیید سهمیه داوطلبان.

2 ـ خدمات ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل:

-تقویت بنیه علمی: برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانشجویان توسط ستادهای شاهد دانشگاهها با حمایت مالی و نظارت بنیاد.

طرح استاد مشاور: ارائه خدمات مشاوره ای در امور تحصیلی و مشکلات خاص دانشجویان در طول دوره تحصیلی توسط استاد مشاور معرفی شده از سوی ستاد شاهد دانشگاه با نظارت و حمایت بنیاد.

-  پرداخت هدیه برای ورود: به مراکز آموزش عالی که از طریق آزمون صورت می پذیرد متناسب با مقطع تحصیلی و نوع دانشگاه.

-ـ پرداخت به دانشجویان روزانه(دولتی) که موفق به اخذ "معدل مناسب " (اعلام شده در دستورالعمل) گردند، متناسب با مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی.

ـ پرداخت هدیه پیشرفت تحصیلی ترم به دانشجویان روزانه(دولتی) که موفق به "ارتقاء معدل " نسبت به ترم قبل گردند، با توجه به ضوابط مربوطه.

- پرداخت هدیه به دانشجویان نمونه در سطح دانشگاه.

تبصره: دانشجویان شهریه پرداز واجد شرایط، در امر پرداخت شهریه از درصد معافیت بیشتری برخوردار می شوند.

 3- کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و طلاب:

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی روزانه ( دولتی)  در هر نیمسال تحصیلی با توجه به نوع مقطع و رشته تحصیلی  بر اساس ضوابط اعلام شده در دستورالعمل مربوطه.

 تبصره 1: این کمک هزینه پس از ثبت نام و درخواست دانشجو در امور دانشجویی دانشگاه و ارسال لیست توسط دانشگاه به بنیاد استان محل تحصیل اقدام می شود.

 تبصره 2:این کمک هزینه به طلاب علوم حوزوی نیز تعلق می گیرد.

   4- کمک شهریه تحصیلی:

 معافیت دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی شهریه بگیر(دانشگاه آزاد، پیام نور، شبانه و ...) از پرداخت درصدی از شهریه به مراکز مذکور به هنگام ثبت نام.

تبصره 1: این معافیت بر اساس اعلام بنیاد استان محل تحصیل به دانشگاه مربوطه، با توجه به ضوابط جاری صورت می گیرد و در غیر اینصورت مستقیماً به دانشجو پرداخت می شود.

تبصره 2: در صورت اخذ "معدل مناسب " درصد بالایی از سهم دانشجو با توجه به ضوابط اعلامی بر اساس مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی به عنوان تشویق و ترغیب دانشجویان به واجدین شرایط مسترد می گردد.

5- پرداخت کمک هزینه دوره های آمادگی تحصیلات تکمیلی و دوره های زبان.

6- پرداخت کمک هزینه پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر.

 فرهنگی و هنری

1 ـ پرداخت حداکثر 40% هزینه شهریه ثبت نام در کلاسهای قرآنی، هنری، علمی و پژوهشی، فنی مهارتی و ورزشی در کانونهای فرهنگی شاهد وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران.

2 ـ چاپ و انتشار آثار فرهنگی و هنری پس از تأیید کمیته تدوین آثار.

3 ـ برگزاری و شرکت در سفرهای خانوادگی به صورت مشارکتی. (طبق دستورالعمل ها)

4 ـ برگزاری و شرکت در کلاسهای آموزشی مختلف قرآنی، هنری و ادبی(شامل جانباز و همسر و فرزند)

5 ـ برگزاری و شرکت در مسابقات متنوع قرآنی، هنری و ادبی.

6 ـ حمایت از پیشتازان قرآنی و هنری و ادبی.( بر اساس دستورالعمل ها)

7 ـ شرکت فرزندان در اردوهای دانشجویی، دانش آموزی و جشن تکلیف.

8 ـ برخورداری از سهمیه حج عمره(طبق دستورالعمل ویژه جانباز).

خدمات فرهنگی و آموزشی

تربیت بدنی

1- ارائه خدمات ورزشی در برنامه تمرینات و آموزشهای ورزشی شامل: تأمین مکان ورزشی مناسب، تأمین ملزومات ورزشی مورد نیاز و به خدمت گرفتن مربیان مجرب برای 15% از جانبازان مشمول هر استان با مجروحیت ها و گروههای مختلف و همچنین 5% از همسران و 10% از فرزندان محترم ایشان بر اساس کل جمعیت جامعه تحت پوشش.

2- شرکت در مسابقات و اردوهای ورزشی داخل کشور (اعم از شهرستانی و استانی) برای 50% از جانبازان و 25 تا 30% از خانواده محترم ایشان(شرکت کننده در تمرینات و آموزشهای ورزشی).

3- تشویق و حمایت از قهرمانان ورزشی در گروههای مختلف و بر اساس    آیین نامه مربوطه.

خدمات فرهنگی و آموزشی

خدمات ویژه نخبگان شاهد و ایثارگر

خدمات فوق العاده ویژه به نخبگان (علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری،ورزشی) شاهد و ایثارگر(جانباز ، همسر و فرزندان ایشان) ارائه می گردد. افرادی که دارای ویژگیهایی از قبیل زیر می باشند:

حائزین رتبه های برتر کشوری و دارندگان رتبه های 1 تا 3 کنکور سراسری دانشگاهها در سهمیه شاهد و ایثارگر دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترای غیر پزشکی- تخصص پزشکی و فوق تخصص پزشکی از دانشگاههای داخلی و یا دانشگاههای معتبر خارج از کشور، حافظان مسلط به کل قرآن کریم، نفرات اول تا سوم المپیاد های علمی و مسابقات علمی- پژوهشی، فرهنگی- هنری و ورزشی در سطح کشوری و جهانی، طلاب سطح چهار خارج فقه و اصول و اتمام دوره تخصصی معادل Ph.D ، صاحبان طرح های تحقیقاتی دارای دست آورد علمی، مبدعان- مبتکران و مخترعان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی با حداقل رتبه استاد یاری، مؤلفان و مترجمان کتاب – مقالات علمی در مجلات علمی پژوهشی و کنگره های ملی و      بین المللی، طلاب و دانشجویان نمونه در سطح کشوری و شاهد و ایثارگر، قاریان برتر کشوری در مسابقات قرآن سازمان حج و اوقاف، حائزین رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد(رتبه کشوری) بدون احتساب سهمیه، هنرمندان دارای تألیفات و آثار هنری برجسته در سطح ملی و جهانی، نفرات اول تا سوم فارغ التحصیلان دانشگاهی در سطح کشوری در مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکترای حرفه ای- دکترای غیر پزشکی-(Ph.D)- تخصصی و فوق تخصصی، مدرسین و محققین برجسته حوزه های علمیه که حداقل مدرس دروس سطح دو حوزه باشند از طریق مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر جانبازان70% مبالغ و  همسر و فرزندان ایشان 50% مبالغ پیش بینی شده خدمات و تسهیلات در آیین نامه را دریافت می نمایند.

 

خدمات بهداشت و درمان

1- بهره مندی از پوشش « بیمه پایه خدمات درمانی» برای جانبازان غیر شاغل و خانواده تحت تکفل به منظور دریافت خدمات بستری، اعمال جراحی، ویزیت های سرپایی، خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی، CT Scan، MRI و ... به همراه خدمات دارویی در کلیه مراکز درمانی و پاراکلینیکی و      داروخانه های طرف قرارداد بیمه در سراسر کشور.

2- بهره مندی از پوشش خدمات درمانی« بیمه تکمیلی» برای شخص جانباز غیر شاغل و خانواده تحت تکفل به منظور پوشش هزینه های آن دسته از خدمات درمانی که در تعهد بیمه همگانی نمی باشند، نظیر خدمات بستری و جراحی در بیمارستانهای خصوصی، ما به التفاوت هزینه های پاراکلینیکی مازاد بر تعهد بیمه گر اول و ... طبق دستورالعمل بیمه تکمیلی. 

3- درمان نازایی و IVF تا سقف تعهدات مربوطه در بیمه تکمیلی.

4- خدمات دندانپزشکی.(مطابق آیین نامه های مربوطه)

5- تأمین خدمات تخصصی نظیر انواع ارتز و پروتز، عینک، سمعک، ایمپلنت دندان(در موارد مجروحیت مستقیم فک و دندانها)، وسایل کمک توانبخشی نظیر: عصا، ویلچر و ... (کلاً توسط بنیاد بر اساس آیین نامه های مربوطه).

6- پرداخت هدیه ایثار در موارد پیوند اعضاء نظیر پیوند کلیه در شخص جانباز به اهداء کننده عضو.

7- تأمین هزینه های ایاب و ذهاب و مسافرت های درمانی در خصوص شخص جانباز بر اساس آیین نامه های موجود توسط بنیاد.

8- تأمین کلیه موارد درمانی دارای ارتباط مستقیم با مجروحیت توسط بنیاد طبق آیین نامه های موجود.

 

خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ویژه جانبازان 50% تا 69% و خانواده آنها

 حقوق و مستمری

1 ـ پرداخت حقوق حالت اشتغال به هر کدام از گروههای واجد شرایط قانونی برابر ضوابط، به شرح زیر:

الف: تعیین و پرداخت حقوق غیر مستخدمین لشگری و کشوری- همتراز مشاغل قبلی توسط دستگاه متبوع.

ب: تعیین و پرداخت حقوق غیر مستخدمین برابر با نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت از سوی بنیاد.

 2 ـ پرداخت حق پرستاری بر اساس ضریبی از حداقل حقوق تأمین اجتماعی(کارگری) و برابر مقررات جاری.(با تشخیص و تأیید کمیسیون پزشکی)

3 ـ پرداخت مبلغ یک میلیون ریال ماهیانه به جانبازان دارای فرزند دو قلو به مدت دو سال از زمان تولد فرزندان دو قلو.

 4 ـ پرداخت ماهیانه پانصد هزار ریال به جانبازان دارای فرزند معلول تا زمان رفع معلولیت و بیمار صعب العلاج (به تشخیص معاونت بهداشت و درمان) و محجور(به تشخیص مراجع قضایی) به ازای هر فرزند(تا سقف دو فرزند).

5 ـ بهره مندی جانبازان شاغل از کمک معیشت بر اساس مدرک تحصیلی و میزان دریافتی حقوق ماهیانه. (مبلغ حکم سال81)

 اشتغال و خوداتکایی

1 ـ ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی و مشاوره فنی و تخصصی.

2 ـ جانبازان در صورت استخدام می توانند از تسهیلات و مزایای زیر برخوردار گردند:

        - کسر ساعات کار طبق جدول مندرج در آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان.

        - تغییر شغل یا پست سازمانی به تناسب وضعیت روحی و جسمی جانباز.

        -  ارتقاء سطح کیفی و کمی شغلی.

        -  تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی.

        - استفاده از مأموریت آموزشی.

        - اعاده به خدمت.

        - گروههای تشویقی.

       - حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر.(محاسبه یک مقطع بالاتر صرفاً برای استفاده از مزایای استخدامی و حقوق و مزایا بوده و اعتبار علمی و دانشگاهی ندارد.)

      - مرخصی استعلاجی.

      - افزایش سنواتی.

      - معافیت از پرداخت مالیات ناشی از دریافت حقوق.

       - معافیت حق بیمه و سایر معافیت هایی که قانونگذار، دستگاه را ملزم به اعمال آن نموده است.(سهم جانباز)

       - تسهیلات مربوط به نقل و انتقال.

3 ـ پرداخت وام خود اشتغالی(قرض الحسنه) به جانباز غیر مشمول حالت اشتغال با سقف سرانه پنجاه میلیون ریال.

 تبصره: برای اجرای طرح های خود اشتغالی، خدمات مشاوره تخصصی به جانباز از سوی بنیاد ارائه خواهد شد.

4 ـ بهره مندی از اولویت برای دریافت موافقت اصولی، اعلامیه تأسیس طرحهای تولیدی و خدماتی و مجوز کسب های مجاز.

5 ـ معافیت از طرح برای فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی.

    تبصره: فرزندان جانبازان 50% و بالاتر می توانند از طرح مزبور معاف گردند.

6 ـ بهره مندی همسران جانبازان از مزایای تقلیل ساعات کار روزانه در صورت اشتغال به کار.

7 ـ بهره مندی 30% جانبازان فارغ التحصیل رشته حقوق و رشته های مرتبط از اولویت تأسیس دفتر وکالت.

8 ـ برخورداری از خدمات بنیاد در امر رسیدگی به شکایات و پیگیری موارد مربوط به عدم اعمال مقررات و دستورالعمل های قانونی مربوط به جانبازان در دستگاههای اجرایی.

9 ـ جایگزینی یک فرزند واجد شرایط جانباز در دستگاه محل خدمت جانباز اعم از شاغل، باز نشسته و متوفی.

10-پرداخت پنج میلیون ریال قرض الحسنه از سوی بانک عامل برای جانبازان غیر مشمول حالت اشتغال و بیکار.

11-پرداخت اعتبارات کمک های فنی و اعتباری(یارانه) به مجریان طرحهای خود اشتغالی که از تسهیلات تکلیفی استفاده می کنند.

12-پرداخت وام قرض الحسنه به کارفرمایان به میزان وام خود اشتغالی در ازاء استخدام جانبازان غیر مشمول حالت اشتغال.

13-اجرای طرح آموزشی برای استخدام مبنی بر پرداخت پنجاه الی هفتاد و پنج درصد حداقل حقوق و دستمزد کارگران به کارفرمایان در مدت 6 الی 18 ماه در ازاء استخدام جانبازان غیر مشمول حالت اشتغال حداقل به مدت 5 سال

14-آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای و پرداخت سرانه ماهیانه به جانبازان غیر مشمول حالت اشتغال، برای افراد مجرد هشتصد هزار ریال و برای افراد متأهل یک میلیون و دویست هزار ریال و نیز پرداخت یارانه اجاره مسکن برای مستأجرین متأهل و جانبازانی که محل آموزش آنان از محل سکونت، فاصله زیادی دارد به میزان ماهیانه چهارصد هزار ریال در طول دوره.

 15-اجرای طرح کارورزی برای جانبازان فارغ التحصیل دانشگاه ها، دیپلمه ها و آموزش دیدگان مراکز فنی و حرفه ای غیر مشمول حالت اشتغال.

تبصره: جانبازان کارورز در طول دوره کارورزی از سرانه مندرج در بند 14(آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای)بهره مند خواهند شد.

 16- پرداخت تسهیلات اعتباری از محل اعتبارات تکلیفی، وجوه اداره شده دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانک برای طرحهای مولد، تولیدی و خدمات واجد شرایط.(جانبازان در وضعیت عدم حالت اشتغال)

17-پرداخت یارانه سود و کارمزد به تسهیلات دریافتی بابت طرحهای اشتغالزا از محل تسهیلات تکلیفی، بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانکها.

 18- پرداخت سرانه زیر ساخت اشتغال به جانبازان واجد شرایطی که قصد اجرای طرح خود اشتغالی دارند. (جانبازان در وضعیت عدم حالت اشتغال)

 امور اجتماعی و  مددکاری

1) پرداخت هدیه ازدواج به جانبازان به میزان سه میلیون ریال .

2) پرداخت هدیه ازدواج به جانبازان مؤنث به میزان پنج میلیون ریال .

3) پرداخت هدیه ازدواج به فرزندان جانبازان به میزان سه میلیون ریال .

تذکر: هدیه ازدواج به جانباز و فرزند جانباز فقط برای یکبار و در قبال ارائه سند ازدواج تقدیم خواهد شد.

4) ارائه خدمات مددکاری و مشاوره در زمینه های خانوادگی، ازدواج، تحصیل و ... به جانباز و خانواده ایشان.

خدمات معیشتی و رفاهی

 

 تسهیلات

در صورت وجود امکانات و اعتبارات و سهمیه ها خدمات ذیل بر اساس اولویت بندی، ضوابط و شرایط تعیین شده قابل ارائه می باشد:

1 ـ واگذاری خودرو به استناد قانون تحویل خودرو به جانبازان.

2 ـ بهره مندی از دریافت یک خط تلفن همراه و یک خط تلفن ثابت خارج از نوبت.

3 ـ بهره مندی از امتیازات ویژه به شرح زیر:

ـ آرم و کارت ویژه تردد مخصوص جانبازان دارای خودرو شخصی.

تبصره: جانبازان دارای خودرو شخصی چنانچه در گواهینامه ایشان استفاده از هند کنترل ذکر شده باشد، پس از نصب دستگاه برروی وسیله نقلیه می توانند برای دریافت هزینه آن به بنیاد مربوطه مراجعه نمایند. 

ـ تخفیف 50 درصد برای صدور بلیت هواپیما و قطار برای مسافرت های داخلی و خارجی جانباز از طریق شرکت های دولتی.

 تبصره: در صورتی که داشتن همراه به واسطه وضعیت جسمانی جانباز به تشخیص بنیاد ضرورت داشته باشد برای یک همراه بلیت نیم بها درخواست می شود. 

4 ـ پرداخت وام ضروری قرض الحسنه به جانبازان عضو صندوق        قرض الحسنه شاهد و ایثارگر برابر ضوابط صندوق.

5 ـ ارائه خدمات بیمه عمر و حادثه از طریق شرکت بیمه و پرداخت غرامت نقص عضو در صورت بروز حادثه برای شخص جانباز طبق شرایط شرکت بیمه.

 تبصره 1: جانبازانی که از طریق محل کار خود بیمه می باشند از شمول این موضوع خارج هستند.

  تبصره 2: تأمین پوشش بیمه عمر به جانبازان بالای 70 سال سن در صورت پرداخت سهم سرانه توسط جانباز.

6 ـ معرفی برای بهره مندی از معافیت جانباز، دو فرزند جانباز، و یا یک فرزند و یک برادر جانباز از خدمت وظیفه عمومی.

  تبصره: جانبازان زیر 60 درصد تنها در صورت تلفیق درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه آنان و رسیدن به امتیاز 80 می توانند دو فرزند خود را معاف نمایند.

 

 

خدمات معیشتی و رفاهی

 

خدمات حقوقی و قضایی

1 ـ هماهنگی برای بهره مندی از اولویت رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی.

2 ـ همکاری با جانباز در تهیه و تنظیم اظهارنامه، دادخواست، شکواییه، لوایح دفاعیه و تعیین وکیل.

خدمات معیشتی و رفاهی

 

خدمات و تسهیلات مسکن

خدمات و تسهیلات مسکن به جانبازان در صورت عدم استفاده از خدمات و تسهیلات مربوطه از بنیاد یا سایر دستگاهها و نیز عدم سابقه مالکیت شخصی، بر اساس جدول ویژه و متناسب با شرایط خاص شهرهای مختلف کشور ارائه می شود.

جانبازان عزیز می توانند از طریق مراجعه به واحدهای استانی و شهرستانی از نحوه و میزان خدمات مسکن آگاهی پیدا نمایند.

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

آموزش عمومی

1- پرداخت سرانه هزینه شهریه دانش آموزان  شاغل به تحصیل در مدارس شاهد به شرح زیر:

    -  دوره ابتدایی: مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار و پانصد ریال

دوره راهنمایی: مبلغ ششصد و بیست و چهار هزار ریال

دوره متوسطه: مبلغ هشتصد و نوزده هزار ریال

2- پرداخت سرانه هزینه شهریه دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس طرح پراکنده به شرح زیر:

   - دوره ابتدایی: مبلغ ششصد و هفت هزار و پانصد ریال

  - دوره راهنمایی: مبلغ هشتصد و بیست و پنج هزار ریال

  - دوره متوسطه: مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال

3- پرداخت کمک هزینه ثبت نام دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس خاص(نمونه دولتی،غیر انتفاعی،استعدادهای درخشان) تابع نرخ مصوب وزارت آموزش و پرورش و دستورالعمل مربوطه.

4- پرداخت کمک هزینه تهیه ابزار کار و وسایل کمک آموزشی برای       دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس فنی و حرفه ای، کار و دانش و بخشی از هزینه های آموزشی مدارس استثنایی به شرح زیر:

    - فنی و حرفه ای و کار و دانش : مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال.

    - مدارس استثنایی: دوره ابتدایی، مبلغ دو میلیون و بیست و پنج هزار ریال- دوره راهنمایی، مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال- دوره متوسطه، مبلغ پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال.

5- پرداخت هزینه کلاسهای تقویت بنیه علمی به شرح زیر:

   - المپیاد علمی، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال.

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

 - آمادگی علمی ورود به مدارس نمونه و استعدادهای درخشان به مبلغ      دو میلیون ریال.

   - آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد به مبلغ سه میلیون ریال.

  - آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیر شاهد به مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال.

   - آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس ایثارگران و دیپلمه های سنوات گذشته(تا دو سال قبل) برای فرزند  به مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال، برای همسر به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال و برای خود جانباز به مبلغ چهار میلیون ریال.

6- پرداخت هزینه هدایای تشویق ممتازین به شرح زیر:

    - مقطع ابتدایی: در پایه اول و دوم با معدل20، در پایه سوم و چهارم با معدل 5/19 و بالاتر، در پایه پنجم با معدل 19 و بالاتر به مبلغ سیصد هزار ریال.

   - مقطع راهنمایی: پایه های اول، دوم و سوم با معدل 18 و بالاتر به مبلغ سیصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال.

   - مقطع متوسطه: پایه های اول، دوم و سوم با معدل 17 و بالاتر و دوره   پیش دانشگاهی با معدل 16 و بالاتر به مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال.

1-6- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز شاغل به تحصیل در مدارس ایثارگران، بزرگسالان و نهضت سواد آموزی به شرح زیر:

- نهضت سواد آموزی: موفقیت در گذراندن دوره های مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم ابتدایی مبلغ سیصد هزار ریال.

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

- مقطع راهنمایی: با میانگین معدل دو نیمسال 17 و بالاتر، مبلغ سیصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال.

- مقطع متوسطه: با میانگین معدل دو نیمسال 17 و بالاتر و دوره پیش دانشگاهی با میانگین معدل دو نیمسال 16 و بالاتر، مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال.

2 -6- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی به شرح زیر:

-مقطع ابتدایی: گروه استثنایی عقب مانده ذهنی و چند معلولیتی با معدل سالانه 12 و بالاتر و گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 17 و بالاتر و گروه استثنایی عقب مانده ذهنی حرفه آموز با معدل سالانه 12 و بالاتر مبلغ سیصد هزار ریال.

- مقطع راهنمایی: گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 15و بالاتر مبلغ سیصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال.

-مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی: گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 14و بالاتر مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال.

-مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی: گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 14و بالاتر مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال.

3-6- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز شاغل به تحصیل در مدارس استانی و کشوری به شرح زیر:

- دانش آموزان رتبه اول استانی: از مبلغ پانصد هزار ریال تا یک میلیون و پانصد هزار ریال.

-  دانش آموزان رتبه اول کشوری: پنج نیم سکه بهار آزادی.

- دانش آموزان رتبه دوم کشوری: چهار نیم سکه بهار آزادی.

- دانش آموزان رتبه سوم کشوری: سه نیم سکه بهار آزادی.

 

 

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

7- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به فرزندان بزرگسال، همسر و جانباز شاغل به تحصیل در مدارس ایثارگران به شرح زیر:

- برای فرزندان بزرگسال، هر واحد درسی در مقطع راهنمایی، مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد ریال و هر واحد درسی در مقطع متوسطه مبلغ هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه ریال.

- برای همسر جانباز، هر واحد درسی در مقطع راهنمایی، مبلغ چهل و دو هزار ریال و هر واحد درسی در مقطع متوسطه مبلغ پنجاه و هفت هزار ریال.

برای جانباز،هر واحد درسی در مقطع راهنمایی، مبلغ هفتاد هزار ریال و هر واحد درسی در مقطع متوسطه مبلغ نود و پنج هزار ریال.

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

آموزش عالی

1 ـ خدمات ویژه داوطلبان ورود به مراکز آموزش عالی:

- برگزاری آزمونهای آزمایشی از طریق عقد قرارداد با مؤسسات برگزار کننده آزمون و یا مشارکت در پرداخت بخشی از هزینه های مربوطه.

- ارائه خدمات مشاوره فردی و گروهی به داوطلبان در امر انتخاب رشته.

- تأیید سهمیه داوطلبان.

2 ـ خدمات ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل:

-تقویت بنیه علمی: برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانشجویان توسط ستادهای شاهد دانشگاهها با حمایت مالی و نظارت بنیاد.

طرح استاد مشاور: ارائه خدمات مشاوره ای در امور تحصیلی و مشکلات خاص دانشجویان در طول دوره تحصیلی توسط استاد مشاور معرفی شده از سوی ستاد شاهد دانشگاه با نظارت و حمایت بنیاد.

-  پرداخت هدیه برای ورود: به مراکز آموزش عالی که از طریق آزمون صورت می پذیرد متناسب با مقطع تحصیلی و نوع دانشگاه.

-پرداخت به دانشجویان روزانه(دولتی) که موفق به اخذ "معدل مناسب " (اعلام شده در دستورالعمل) گردند، متناسب با مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی.

- پرداخت هدیه پیشرفت تحصیلی ترم به دانشجویان روزانه(دولتی) که موفق به "ارتقاء معدل " نسبت به ترم قبل گردند، با توجه به ضوابط مربوطه.

- پرداخت هدیه به دانشجویان نمونه در سطح دانشگاه.

تبصره: دانشجویان شهریه پرداز واجد شرایط، در امر پرداخت شهریه از درصد معافیت بیشتری برخوردار می شوند.

 

 

 

 

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

 3- کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و طلاب:

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی روزانه ( دولتی)  در هر نیمسال تحصیلی با توجه به نوع مقطع و رشته تحصیلی  بر اساس ضوابط اعلام شده در دستورالعمل مربوطه.

 تبصره 1: این کمک هزینه پس از ثبت نام و درخواست دانشجو در امور دانشجویی دانشگاه و ارسال لیست توسط دانشگاه به بنیاد استان محل تحصیل اقدام می شود.

 تبصره 2:این کمک هزینه به طلاب علوم حوزوی نیز تعلق می گیرد.

   4- کمک شهریه تحصیلی:

 معافیت دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی شهریه بگیر(دانشگاه آزاد، پیام نور، شبانه و ...) از پرداخت درصدی از شهریه به مراکز مذکور به هنگام ثبت نام.

 تبصره 1: این معافیت بر اساس اعلام بنیاد استان محل تحصیل به دانشگاه مربوطه، با توجه به ضوابط جاری صورت می گیرد و در غیر اینصورت مستقیماً به دانشجو پرداخت می شود.

تبصره 2: در صورت اخذ "معدل مناسب " درصد بالایی از سهم دانشجو با توجه به ضوابط اعلامی بر اساس مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی به عنوان تشویق و ترغیب دانشجویان به واجدین شرایط مسترد می گردد.

5- پرداخت کمک هزینه دوره های آمادگی تحصیلات تکمیلی و دوره های زبان.

6- پرداخت کمک هزینه پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر.

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

- فرهنگی و هنری

1- پرداخت حداکثر60% هزینه شهریه یک کلاس فرهنگی برای هر نفر (شامل جانباز ، همسر و فرزند) در یک سال ، یکبار تا سقف دویست و پنجاه هزار ریال به مراکز فرهنگی طرف قرارداد، برای شهرهایی که کانون فرهنگی شاهد ندارند.

2- تأمین حداکثر 60% هزینه شهریه ثبت نام در کلاسهای قرآنی، هنری، علمی و پژوهشی، فنی مهارتی و ورزشی در کانونهای فرهنگی شاهد وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف دویست و پنجاه هزار ریال.

3- چاپ و انتشار آثار فرهنگی و هنری پس از تأیید کمیته تدوین آثار.

4- برگزاری و شرکت در سفرهای خانوادگی به صورت مشارکتی در سقف اعتبارات تعیین شده و دستورالعمل ها.

5- برگزاری و شرکت در کلاسهای آموزشی مختلف قرآنی، هنری و ادبی.

6- برگزاری و شرکت در مسابقات متنوع قرآنی، هنری و ادبی( در سطح شهرستانی، استانی و کشوری).

 7- حمایت از پیشتازان قرآنی و هنری و ادبی بر اساس دستورالعمل ها.

 8- شرکت فرزندان در اردوهای دانشجویی، دانش آموزی و جشن تکلیف.  9- شرکت همسران در اردوهای یاد عزیزان(بازدید از مناطق جنگی).

10- حمایت از برگزاری نمایشگاههای هنری به اشکال گروهی و انفرادی.

11- برخورداری از سهمیه حج تمتع (یکبار) و عمره.

12- شرکت در اردوهای زیارتی مشهد مقدس به صورت خانوادگی.

13- شرکت در کلاسهای ویژه پیشتازان قرآنی، ادبی و هنری.

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

تربیت بدنی

1- ارائه خدمات ورزشی در برنامه تمرینات و آموزشهای ورزشی شامل: تأمین مکان ورزشی مناسب، تأمین ملزومات ورزشی مورد نیاز و به خدمت گرفتن مربیان مجرب برای 15% از جانبازان مشمول هر استان با مجروحیت ها و گروههای مختلف و همچنین 5% از همسران و 10% از فرزندان محترم ایشان بر اساس کل جامعه تحت پوشش.

2- شرکت در مسابقات و اردوهای ورزشی داخل کشور (اعم از شهرستانی و استانی) برای 50% از جانبازان و 25 تا 30% از خانواده محترم ایشان. (شرکت کننده در تمرینات و آموزشهای ورزشی)

3- تشویق و حمایت از قهرمانان ورزشی در گروههای مختلف و بر اساس    آیین نامه مربوطه.

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

خدمات ویژه نخبگان شاهد و ایثارگر

خدمات فوق العاده ویژه به نخبگان (علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری،ورزشی) شاهد و ایثارگر (جانباز ، همسر و فرزندان ایشان) ارائه می گردد. افرادی که دارای ویژگیهایی از قبیل زیر می باشند:

حائزین رتبه های برتر کشوری و دارندگان رتبه های 1 تا 3 کنکور سراسری دانشگاهها در سهمیه شاهد و ایثارگر، دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترای غیر پزشکی- تخصص پزشکی و فوق تخصص پزشکی از دانشگاههای داخلی و یا دانشگاههای معتبر خارج از کشور، حافظان مسلط به کل قرآن کریم، نفرات اول تا سوم المپیاد های علمی و مسابقات علمی- پژوهشی، فرهنگی- هنری و ورزشی در سطح کشوری و جهانی، طلاب سطح چهار خارج فقه و اصول و اتمام دوره تخصصی معادل Ph.D ، صاحبان طرح های تحقیقاتی دارای دست آورد علمی، مبدعان- مبتکران و مخترعان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز  پژوهشی با حداقل رتبه استاد یاری، مؤلفان و مترجمان کتاب – مقالات علمی در مجلات علمی پژوهشی و کنگره های ملی و  بین المللی، طلاب و دانشجویان نمونه در سطح کشوری و شاهد و ایثارگر، قاریان برتر کشوری در مسابقات قرآن سازمان حج و اوقاف، حائزین رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد(رتبه کشوری) بدون احتساب سهمیه، هنرمندان دارای تألیفات و آثار هنری برجسته در سطح ملی و جهانی، نفرات اول تا سوم فارغ التحصیلان دانشگاهی در سطح کشوری در مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکترای حرفه ای- دکترای غیر پزشکی-(Ph.D)- تخصصی و فوق تخصصی، مدرسین و محققین برجسته حوزه های علمیه که حداقل مدرس دروس سطح دو حوزه باشند از طریق مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر 70% مبالغ پیش بینی شده خدمات و تسهیلات در آیین نامه را دریافت می نمایند.

 

خدمات بهداشت و درمان

 

1- بهره مندی از پوشش « بیمه پایه خدمات درمانی» برای جانبازان غیر شاغل و خانواده تحت تکفل به منظور دریافت خدمات بستری، اعمال جراحی، ویزیت های سرپایی، خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی، CT Scan، MRI    و ... به همراه خدمات دارویی در کلیه مراکز درمانی و پاراکلینیکی و    داروخانه های طرف قرارداد بیمه در سراسر کشور.

2- بهره مندی از پوشش خدمات درمانی« بیمه تکمیلی» برای شخص جانباز غیر شاغل و خانواده تحت تکفل به منظور پوشش هزینه های آن دسته از خدمات درمانی که در تعهد بیمه همگانی نمی باشند، نظیر خدمات بستری و جراحی در بیمارستانهای خصوصی، ما به التفاوت هزینه های پاراکلینیکی مازاد بر تعهد بیمه گر اول و ... طبق دستورالعمل بیمه تکمیلی. 

3- درمان نازایی و IVF تا سقف تعهدات مربوطه در بیمه تکمیلی.

4- خدمات دندانپزشکی.(مطابق آیین نامه های مربوطه)

5- تأمین خدمات تخصصی نظیر انواع ارتز و پروتز، عینک، سمعک، ایمپلنت دندان(در موارد مجروحیت مستقیم فک و دندانها)، وسایل کمک توانبخشی نظیر: عصا، ویلچر و ... (کلاً توسط بنیاد بر اساس آیین نامه های مربوطه).

6- پرداخت هدیه ایثار در موارد پیوند اعضاء نظیر پیوند کلیه در شخص جانباز به اهداء کننده عضو.

7- تأمین هزینه ایاب و ذهاب و مسافرت های درمانی در خصوص شخص جانباز بر اساس آیین نامه های موجود توسط بنیاد.

8- تأمین کلیه موارد درمانی دارای ارتباط مستقیم با مجروحیت توسط بنیاد طبق آیین نامه های موجود

 

خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران

ویژه جانبازان 70% و بالاتر و خانواده آنها

 

خدمات معیشتی و رفاهی

 

حقوق و مستمری

1 ـ پرداخت حقوق حالت اشتغال به هر کدام از گروههای واجد شرایط قانونی برابر ضوابط، به شرح زیر:

الف) تعیین و پرداخت حقوق مستخدمین لشگری و کشوری- همتراز مشاغل قبلی توسط دستگاه متبوع.

ب) تعیین و پرداخت حقوق غیر مستخدمین برابر با نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت از سوی بنیاد.

2 ـ پرداخت حق پرستاری بر اساس ضریبی از حداقل حقوق تأمین اجتماعی(کارگری) و برابر مقررات جاری. (با تشخیص و تأیید کمیسیون پزشکی)

3 ـ پرداخت مبلغ یک میلیون ریال ماهیانه به جانبازان دارای فرزند دوقلو به مدت دو سال از زمان تولد فرزندان دوقلو.

4 ـ پرداخت مبلغ یک پانصد هزار ریال ماهیانه به جانبازان دارای فرزند معلول تا زمان رفع معلولیت و بیمار صعب العلاج (به تشخیص معاونت بهداشت و درمان) و محجور ( به تشخیص مراجع قضایی) به ازای هر فرزند. (تا سقف دو فرزند)

5 ـ بهره مندی جانبازان شاغل از کمک معیشت بر اساس مدرک تحصیلی و میزان حقوق دریافتی ماهیانه.(مبلغ حکم سال80)

 

خدمات معیشتی و رفاهی

 

 اشتغال و خوداتکایی

 

1 ـ ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی و مشاوره فنی و تخصصی.

2- برخورداری جانبازان 70 درصد و بالاتر در صورت استخدام از تسهیلات زیر:

 - کسر ساعات کار طبق جدول مندرج در آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان.

 - تغییر شغل یا پست سازمانی به تناسب وضعیت روحی و جسمی جانباز.

 -  ارتقاء سطح کیفی و کمی شغلی.

 -  تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی.

 - استفاده از مأموریت آموزشی.

- گروههای تشویقی.

 - حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر.(محاسبه یک مقطع بالاتر صرفاً برای استفاده از مزایای استخدامی و حقوق و مزایا بوده و اعتبار علمی و دانشگاهی ندارد.)

 - مرخصی استعلاجی.

 - افزایش سنواتی.

 - معافیت از پرداخت مالیات ناشی از دریافت حقوق.

 - معافیت حق بیمه و سایر معافیت هایی که قانونگذار، دستگاه را ملزم به اعمال آن نموده است.(سهم جانباز)

  - تسهیلات مربوط به نقل و انتقال.

3- پرداخت وام خود اشتغالی(قرض الحسنه) به جانباز غیر مشمول حالت اشتغال با سقف سرانه پنجاه میلیون ریال.

تبصره: برای اجرای طرحهای خود اشتغالی خدمات مشاوره تخصصی از سوی بنیاد به جانباز ارائه خواهد شد.

4- بهره مندی از اولویت برای دریافت موافقت اصولی، اعلامیه تأسیس طرحهای تولیدی و خدماتی و مجوز کسب های مجاز.

5- معافیت از طرح برای فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی.

خدمات معیشتی و رفاهی

 

 

 

خدمات معیشتی و رفاهی

 

 

تبصره: جانبازان کارورز در طول دوره کارورزی از سرانه مندرج در بند14 (آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای)بهره مند خواهند شد.

   16- پرداخت تسهیلات اعتباری از محال اعتبارات تکلیفی، وجوه اداره شده دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانک برای طرحهای مولد، تولیدی و خدمات واجد شرایط.(جانبازان در وضعیت عدم حالت اشتغال)

  17- پرداخت یارانه سود و کارمزد به تسهیلات دریافتی بابت طرحهای اشتغالزا از محل تسهیلات تکلیفی، بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانکها.

  18- پرداخت سرانه زیر ساخت اشتغال به جانبازان واجد شرایطی که قصد اجرای طرح خود اشتغالی دارند. (جانبازان در وضعیت عدم حالت اشتغال)

 

خدمات معیشتی و رفاهی

 

امور اجتماعی و  مددکاری

1 ـ پرداخت هدیه ازدواج به جانبازان به میزان سه میلیون ریال .

2- پرداخت هدیه ازدواج به جانبازان  مونث به میزان پنج میلیون ریال .

3- پرداخت هدیه ازدواج به فرزندان جانبازان به میزان پنج میلیون ریال .

تذکر: هدیه ازدواج به جانباز و فرزند جانباز فقط برای یکبار و در قبال ارائه سند ازدواج تقدیم خواهد شد.

4-ارائه خدمات مددکاری و مشاوره در زمینه های خانوادگی، ازدواج، تحصیل و ... به جانباز و خانواده ایشان.

خدمات معیشتی و رفاهی

 

 تسهیلات

در صورت وجود امکانات و اعتبارات و سهمیه ها خدمات ذیل بر اساس اولویت بندی، ضوابط و شرایط تعیین شده قابل ارائه می باشد:

1 ـ جانبازان70 درصد و بالاتر از امتیاز مربوط به خودرو به شرح زیر    بهره مند خواهند شد:

واگذاری خودرو به استناد قانون تحویل خودرو به جانبازان.

پرداخت هزینه های مربوط به بالابر ویلچر برای جانبازان ویلچری دارای خودرو.(فقط برای یک مرتبه)

نصب هند کنترل بر روی خودرو جانبازان.(فقط برای یک مرتبه)

2 ـ بهره مندی از دریافت یک خط تلفن همراه و یک خط تلفن ثابت خارج از نوبت.

3 ـ بهره مندی از امتیازات ویژه به شرح زیر:

  - آرم و کارت ویژه تردد مخصوص جانبازان دارای خودرو شخصی.

  - تخفیف 50 درصد برای صدور بلیت هواپیما و قطار برای مسافرت های داخلی و خارجی جانباز از طریق شرکت های دولتی.

 تبصره: در صورتی که داشتن همراه به واسطه وضعیت جسمانی جانباز به تشخیص بنیاد ضرورت داشته باشد برای یک همراه بلیت نیم بها درخواست می شود. 

4 ـ پرداخت وام ضروری قرض الحسنه به جانبازان عضو صندوق  قرض الحسنه شاهد و ایثار برابر ضوابط صندوق.

5 ـ ارائه خدمات بیمه عمر و حادثه از طریق شرکت بیمه و پرداخت غرامت نقص عضو در صورت بروز حادثه برای شخص جانباز طبق شرایط شرکت بیمه.

   تبصره 1: جانبازانی که از طریق محل کار خود بیمه می باشند از شمول این موضوع خارج هستند.

  تبصره 2: تأمین پوشش بیمه عمر به جانبازان بالای 70 سال سن در صورت پرداخت سهم سرانه توسط جانباز.

6-معرفی برای بهره مندی از معافیت خود جانباز مشمول، دو فرزند جانباز، و یا یک فرزند و یک برادر جانباز ( به تشخیص کمیسیون پزشکی) از خدمت وظیفه عمومی.

خدمات معیشتی و رفاهی

 

خدمات حقوقی و قضایی

1 ـ هماهنگی برای بهره مندی از اولویت رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی.

2 ـ همکاری با جانباز در تهیه و تنظیم اظهارنامه، دادخواست، شکواییه، لوایح دفاعیه و تعیین وکیل.

خدمات معیشتی و رفاهی

 

خدمات و تسهیلات مسکن

 خدمات و تسهیلات مسکن به جانبازان 70 درصد به بالا در صورت عدم استفاده از خدمات و تسهیلات مربوطه از بنیاد یا سایر دستگاهها و نیز عدم سابقه مالکیت شخصی، بر اساس جدول ویژه و متناسب با شرایط خاص شهرهای مختلف کشور ارائه می شود.

جانبازان عزیز می توانند از طریق مراجعه به واحدهای استانی و شهرستانی از نحوه و میزان خدمات مسکن آگاهی پیدا نمایند.

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

آموزش عمومی

1- پرداخت سرانه هزینه شهریه دانش آموزان  شاغل به تحصیل در مدارس شاهد به شرح زیر:

    -  دوره ابتدایی: مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار و پانصد ریال

دوره راهنمایی: مبلغ ششصد و بیست و چهار هزار ریال

دوره متوسطه: مبلغ هشتصد و نوزده هزار ریال

2- پرداخت سرانه هزینه شهریه دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس طرح پراکنده به شرح زیر:

   - دوره ابتدایی: مبلغ ششصد و هفت هزار و پانصد ریال

  - دوره راهنمایی: مبلغ هشتصد و بیست و پنج هزار ریال

  - دوره متوسطه: مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال

3- پرداخت کمک هزینه ثبت نام دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس خاص(نمونه دولتی،غیر انتفاعی،استعدادهای درخشان) تابع نرخ مصوب وزارت آموزش و پرورش و دستورالعمل مربوطه.

4- پرداخت کمک هزینه تهیه ابزار کار و وسایل کمک آموزشی برای       دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس فنی و حرفه ای، کار و دانش و بخشی از هزینه های آموزشی مدارس استثنایی به شرح زیر:

    - فنی و حرفه ای و کار و دانش : مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال.

    - مدارس استثنایی: دوره ابتدایی، مبلغ دو میلیون و بیست و پنج هزار ریال- دوره راهنمایی، مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال- دوره متوسطه، مبلغ پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال.

5- پرداخت هزینه کلاسهای تقویت بنیه علمی به شرح زیر:

   - المپیاد علمی، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال.

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

 - آمادگی علمی ورود به مدارس نمونه و استعدادهای درخشان به مبلغ      دو میلیون ریال.

   - آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد به مبلغ سه میلیون ریال.

  - آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیر شاهد به مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال.

   - آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس ایثارگران و دیپلمه های سنوات گذشته(تا دو سال قبل) برای فرزند  به مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال، برای همسر به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال و برای خود جانباز به مبلغ چهار میلیون ریال.

6- پرداخت هزینه هدایای تشویق ممتازین به شرح زیر:

    - مقطع ابتدایی: در پایه اول و دوم با معدل20، در پایه سوم و چهارم با معدل 5/19 و بالاتر، در پایه پنجم با معدل 19 و بالاتر به مبلغ سیصد هزار ریال.

   - مقطع راهنمایی: پایه های اول، دوم و سوم با معدل 18 و بالاتر به مبلغ سیصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال.

   - مقطع متوسطه: پایه های اول، دوم و سوم با معدل 17 و بالاتر و دوره   پیش دانشگاهی با معدل 16 و بالاتر به مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال.

1-6- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز شاغل به تحصیل در مدارس ایثارگران، بزرگسالان و نهضت سواد آموزی به شرح زیر:

- نهضت سواد آموزی: موفقیت در گذراندن دوره های مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم ابتدایی مبلغ سیصد هزار ریال. 

- مقطع راهنمایی: با میانگین معدل دو نیمسال 17 و بالاتر، مبلغ سیصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال.

خدمات فرهنگی و آموزشی

 

- مقطع متوسطه: با میانگین معدل دو نیمسال 17 و بالاتر و دوره پیش دانشگاهی با میانگین معدل دو نیمسال 16 و بالاتر، مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال.

2-6- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی به شرح زیر:

- مقطع ابتدایی: گروه استثنایی عقب مانده ذهنی و چند معلولیتی با معدل سالانه 12 و بالاتر و گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 17 و بالاتر و گروه استثنایی عقب مانده ذهنی حرفه آموز با معدل سالانه 12 و بالاتر مبلغ سیصد هزار ریال.

- مقطع راهنمایی: گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 15و بالاتر مبلغ سیصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال.

- مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی: گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 14و بالاتر مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال.

3-6- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز شاغل به تحصیل در مدارس استانی و کشوری به شرح زیر:

- دانش آموزان رتبه اول استانی: از مبلغ پانصد هزار ریال تا یک میلیون و پانصد هزار ریال.

-  دانش آموزان رتبه اول کشوری: پنج نیم سکه بهار آزادی.

- دانش آموزان رتبه دوم کشوری: چهار نیم سکه بهار آزادی.

- دانش آموزان رتبه سوم کشوری: سه نیم سکه بهار آزادی.

7- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به فرزندان بزرگسال، همسر و جانباز شاغل به تحصیل در مدارس ایثارگران به شرح زیر:

خدمات فرهنگی و آموزشی

آموزش عالی

خدمات ویژه داوطلبان ورود به مراکز آموزش عالی:

- برگزاری آزمونهای آزمایشی از طریق عقد قرارداد با مؤسسات برگزار کننده آزمون و یا مشارکت در پرداخت بخشی از هزینه های مربوطه.

- ارائه خدمات مشاوره فردی و گروهی به داوطلبان در امر انتخاب رشته.

- تأیید سهمیه داوطلبان.

خدمات ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل:

- تقویت بنیه علمی: برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانشجویان توسط ستادهای شاهد دانشگاهها با حمایت مالی و نظارت بنیاد.

- طرح استاد مشاور: ارائه خدمات مشاوره ای در امور تحصیلی و مشکلات خاص دانشجویان در طول دوره تحصیلی توسط استاد مشاور معرفی شده از سوی ستاد شاهد دانشگاه با نظارت و حمایت بنیاد.

-  پرداخت هدیه برای ورود: به مراکز آموزش عالی که از طریق آزمون صورت می پذیرد متناسب با مقطع تحصیلی و نوع دانشگاه.

- پرداخت به دانشجویان روزانه(دولتی) که موفق به اخذ "معدل مناسب " (اعلام شده در دستورالعمل) گردند، متناسب با مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی.

- پرداخت هدیه پیشرفت تحصیلی ترم به دانشجویان روزانه(دولتی) که موفق به "ارتقاء معدل " نسبت به ترم قبل گردند، با توجه به ضوابط مربوطه.

- پرداخت هدیه به دانشجویان نمونه در سطح دانشگاه.

تبصره: دانشجویان شهریه پرداز واجد شرایط، در امر پرداخت شهریه از درصد معافیت بیشتری برخوردار می شوند.

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

 3- کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و طلاب:

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی روزانه ( دولتی)  در هر نیمسال تحصیلی با توجه به نوع مقطع و رشته تحصیلی  بر اساس ضوابط اعلام شده در دستورالعمل مربوطه.

 

تبصره 1: این کمک هزینه پس از ثبت نام و درخواست دانشجو در امور دانشجویی دانشگاه و ارسال لیست توسط دانشگاه به بنیاد استان محل تحصیل اقدام می شود.

 تبصره 2:این کمک هزینه به طلاب علوم حوزوی نیز تعلق می گیرد.

   4- کمک شهریه تحصیلی:

 معافیت دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی شهریه بگیر(دانشگاه آزاد، پیام نور، شبانه و ...) از پرداخت درصدی از شهریه به مراکز مذکور به هنگام ثبت نام.

 تبصره 1: این معافیت بر اساس اعلام بنیاد استان محل تحصیل به دانشگاه مربوطه، با توجه به ضوابط جاری صورت می گیرد و در غیر اینصورت مستقیماً به دانشجو پرداخت می شود.

تبصره 2: در صورت اخذ "معدل مناسب " درصد بالایی از سهم دانشجو با توجه به ضوابط اعلامی بر اساس مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی به عنوان تشویق و ترغیب دانشجویان به واجدین شرایط مسترد می گردد.

5- پرداخت کمک هزینه دوره های آمادگی تحصیلات تکمیلی و دوره های زبان.

6- پرداخت کمک هزینه پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر.

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

فرهنگی و هنری

پرداخت حداکثر 70% هزینه شهریه یک کلاس فرهنگی برای هر نفر (شامل جانباز، همسر و فرزند) در یک سال ، یکبار تا سقف دویست و پنجاه هزار ریال به مراکز فرهنگی سطح شهر طرف قرارداد، برای شهرهایی که کانون فرهنگی شاهد ندارند.

تأمین حداکثر 70% هزینه ثبت نام در کلاسهای قرآنی، هنری، علمی و پژوهشی، فنی مهارتی و ورزشی در کانونهای فرهنگی شاهد وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف 000/250 ریال.

چاپ و انتشار آثار فرهنگی و هنری پس از تأیید کمیته تدوین آثار.

برگزاری و شرکت در سفرهای خانوادگی به صورت مشارکتی در چارچوب دستورالعمل ها.

برگزاری و شرکت در کلاسهای آموزشی مختلف قرآنی، هنری و ادبی

برگزاری و شرکت در مسابقات متنوع قرآنی، هنری و ادبی( در سطح شهرستانی، استانی و کشوری).

حمایت از پیشتازان قرآنی و هنری و ادبی بر اساس دستورالعمل ها.

شرکت در کلاسهای ویژه پیشتازان قرآنی، ادبی و هنری.

شرکت فرزندان در اردوهای دانشجویی، دانش آموزی و جشن تکلیف.

     10- شرکت همسران در اردوهای یاد عزیزان(بازدید از مناطق جنگی).

11- شرکت در اردوهای زیارتی مشهد مقدس به صورت خانوادگی.

12- حمایت از برگزاری نمایشگاههای هنری به اشکال گروهی و انفرادی.

13- برخورداری از سهمیه حج تمتع (یکبار) و عمره.

خدمات فرهنگی و آموزشی

تربیت بدنی

1- ارائه خدمات ورزشی در برنامه تمرینات و آموزشهای ورزشی شامل: تأمین مکان ورزشی مناسب، تأمین ملزومات ورزشی مورد نیاز و به خدمت گرفتن مربیان مجرب برای 15 تا 95% از جانبازان مشمول هر استان با مجروحیت ها و گروههای مختلف و همچنین 5% از همسران و 10% از فرزندان محترم ایشان بر اساس کل جمعیت جامعه تحت پوشش.

2- شرکت در مسابقات و اردوهای ورزشی داخل کشور (اعم از شهرستانی و استانی) برای 50 تا 90% از جانبازان و 25 تا 30% از خانواده محترم ایشان. (شرکت کننده در تمرینات و آموزشهای ورزشی)

3- تشویق و حمایت از قهرمانان ورزشی در گروههای مختلف و بر اساس    آیین نامه مربوطه.

خدمات فرهنگی و آموزشی

خدمات ویژه نخبگان شاهد و ایثارگر

خدمات فوق العاده ویژه به نخبگان (علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری،ورزشی) شاهد و ایثارگر(جانباز ، همسر و فرزندان ایشان) ارائه می گردد. افرادی که دارای ویژگیهایی از قبیل زیر می باشند:

حائزین رتبه های برتر کشوری و دارندگان رتبه های 1 تا 3 کنکور سراسری دانشگاهها در سهمیه شاهد و ایثارگر- دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترای غیر پزشکی- تخصص پزشکی و فوق تخصص پزشکی از دانشگاههای داخلی و یا دانشگاههای معتبر خارج از کشور، حافظان مسلط به کل قرآن کریم، نفرات اول تا سوم المپیاد های علمی و مسابقات علمی- پژوهشی، فرهنگی- هنری و ورزشی در سطح کشوری و جهانی، طلاب سطح چهار خارج فقه و اصول و اتمام دوره تخصصی معادل Ph.D ، صاحبان طرح های تحقیقاتی دارای دست آورد علمی، مبدعان- مبتکران و مخترعان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی با حداقل رتبه استاد یاری، مؤلفان و مترجمان کتاب – مقالات علمی در مجلات علمی پژوهشی و کنگره های ملی و      بین المللی، طلاب و دانشجویان نمونه در سطح کشوری و شاهد و ایثارگر، قاریان برتر کشوری در مسابقات قرآن سازمان حج و اوقاف، حائزین رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد(رتبه کشوری) بدون احتساب سهمیه، هنرمندان دارای تألیفات و آثار هنری برجسته در سطح ملی و جهانی، نفرات اول تا سوم فارغ التحصیلان دانشگاهی در سطح کشوری در مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکترای حرفه ای- دکترای غیر پزشکی-(Ph.D)- تخصصی و فوق تخصصی، مدرسین و محققین برجسته حوزه های علمیه که حداقل مدرس دروس سطح دو حوزه باشند از طریق مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر 100% مبالغ پیش بینی شده خدمات و تسهیلات در آیین نامه را دریافت می نمایند.

خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران

ویژه آزادگان

خدمات معیشتی و رفاهی

 حقوق و مستمری

1- پرداخت حقوق حالت اشتغال به آزادگان جانباز واجد شرایط قانونی برابر ضوابط به شرح زیر:

الف) تعیین و پرداخت حقوق مستخدمین لشگری و کشوری- همتراز مشاغل قبلی توسط دستگاه متبوع.

 ب) تعیین و پرداخت حقوق غیر مستخدمین برابر نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت از سوی بنیاد.

 2- پرداخت حق پرستاری بر اساس ضریبی از حداقل حقوق تأمین اجتماعی(کارگری) و برابر مقررات جاری.

(با تشخیص و تأیید کمیسیون پزشکی)

3-پرداخت مبلغ یک میلیون ریال ماهیانه به جانبازان دارای فرزند دوقلو به مدت دو سال از زمان تولد فرزندان دوقلو.

4 ـ پرداخت مبلغ یک پانصد هزار ریال ماهیانه به جانبازان دارای فرزند معلول تا زمان رفع معلولیت و بیمار صعب العلاج (به تشخیص معاونت بهداشت و درمان) و محجور ( به تشخیص مراجع قضایی) به ازای هر فرزند. (تا سقف دو فرزند)

5 ـ پرداخت کمک معیشت براساس مدرک تحصیلی و میزان حقوق دریافتی ماهیانه به آزادگان جانباز 50درصد و بالاتر.

6 ـ پرداخت کسور بازنشستگی سه برابر ایام اسارت توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای عموم آزادگان.(اعم از جانباز و غیر جانباز)

خدمات معیشتی و رفاهی

 اشتغال و خوداتکایی

1 ـ آزادگان در صورت استخدام می توانند از تسهیلات و مزایای زیر برخوردار گردند:

- تغییر شغل یا پست سازمانی به تناسب وضعیت روحی و جسمی آزاده.

- ارتقاء سطح کیفی و کمی شغلی.

- تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی.

- استفاده از مأموریت آموزشی.

- گروههای تشویقی.

- حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر.(محاسبه یک مقطع بالاتر صرفاً برای استفاده از مزایا است و اعتبار علمی و دانشگاهی ندارد.)

- مرخصی استعلاجی.

- افزایش سنواتی.

- معافیت از پرداخت مالیات ناشی از دریافت حقوق.

- تسهیلات مربوط به نقل و انتقال.

1 ـ  ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی و مشاوره فنی و تخصصی.

3 ـ پرداخت وام خوداشتغالی(قرض الحسنه) به آزاده غیر شاغل واجد شرایط با سقف سرانه مشخص وفق مصوبه شورایعالی اشتغال کشور.

 

 

خدمات معیشتی و رفاهی

تبصره: برای اجرای طرحهای خوداشتغالی از سوی آزاده، خدمات مشاوره فنی از سوی بنیاد ارائه خواهد شد.

5 ـ بهره مندی از اولویت برای دریافت موافقت اصولی، اعلامیه تأسیس طرحهای تولیدی و خدماتی و مجوز کسب های مجاز.

6 ـ معافیت از طرح برای فارغ التحصیلان رشته پزشکی و پیراپزشکی.

تبصره: همسران و فرزندان آزادگان نیز می توانند از طرح مزبور معاف گردند.

7 ـ آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای و پرداخت سرانه ماهیانه برای افراد مجرد هشتصد هزار ریال و برای افراد متأهل یک میلیون و دویست هزار ریال و نیز پرداخت یارانه اجاره مسکن برای مستأجرین(متأهل) و آزادگانی که محل آموزش آنان از محل سکونت فاصله زیادی دارد، به میزان ماهیانه چهارصد هزار ریال در طول دوره.

8 ـ اجرای طرح کارورزی برای آزادگان فارغ التحصیل دانشگاه ها، دیپلمه  ها و آموزش دیدگان مراکز فنی و حرفه ای.

جایگزینی یک فرزند آزاده واجد شرایط در دستگاه محل خدمت آزاده اعم از شاغل، حالت اشتغال، از کار افتاده کلی و یا متوفی.

9 ـ وام قرض الحسنه به کارفرمایان به میزان وام خوداشتغالی در ازاء استخدام آزادگان.

10-اجرای طرح آموزش برای استخدام مبنی بر پرداخت پنجاه الی هفتاد و پنج درصد

حداقل حقوق دستمزد کارگران به کارفرمایان در مدت 6 الی 18 ماه در ازاء استخدام آزاده حداقل به مدت پنج سال.

11- پرداخت تسهیلات اعتباری از محل اعتبارات تکلیفی، وجوه اداره شده دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانک برای طرحهای مولد، تولیدی و خدمات واجد شرایط.

12- پرداخت یارانه سود و کارمزد به تسهیلات دریافتی بابت طرحهای اشتغال زا از محل تسهیلات تکلیفی، بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده و منابع داخلی بانک ها.

13- پرداخت سرانه زیرساخت اشتغال به آزادگان واجد شرایط که قصد اجرای طرح خود اشتغالی دارند.

 

 

 

 

 

خدمات معیشتی و رفاهی

امور اجتماعی و  مددکاری

1 ـ پرداخت هدیه ازدواج به آزادگان به میزان سه میلیون ریال.

2 ـ پرداخت هدیه ازدواج به فرزندان آزادگان چهار سال اسارت و بالاتر به میزان دو میلیون ریال.

تذکر: هدیه ازدواج به آزاده و فرزند آزاده فقط برای یک بار و در قبال ارائه سند ازدواج تقدیم می گردد.

3 ـ ارائه خدمات مددکاری و مشاوره در زمینه های خانوادگی، ازدواج، تحصیل و ... به آزادگان ، همسر و فرزندان ایشان.

خدمات معیشتی و رفاهی

 تسهیلات

1 ـ صدور معرفی نامه برای کارت پایان خدمت یا معافیت برای شخص آزاده.

2 ـ صدور معرفی نامه برای بهره مندی  معافیت از خدمت برای فرزند یا برادر آزاده.

3 ـ مکاتبه برای کسر خدمت فرزند یا برادر آزاده.

4 ـ واگذاری یک خط تلفن همراه خارج از نوبت مطابق دستورالعمل مربوطه.

خدمات معیشتی و رفاهی

خدمات حقوقی و قضایی

1 ـ هماهنگی برای بهره مندی از اولویت رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی.

2 ـ همکاری با آزاده در تهیه و تنظیم اظهارنامه، دادخواست، شکواییه، لوایح دفاعیه و تعیین وکیل.

3 ـ ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی.

خدمات معیشتی و رفاهی

خدمات و تسهیلات مسکن

1 ـ واگذاری یک قطعه زمین به قیمت کارشناسی سال 1369 از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در صورتیکه قبلاً از این مساعدت بهره مند نشده باشند.

2 ـ پرداخت هزینه آماده سازی زمین عندالزوم.

3 ـ پرداخت یک فقره وام بانکی تبصره مسکن با کارمزد چهار درصد و باز پرداخت 20 ساله که میزان آن برای شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و بیست میلیون ریال و برای شهرهای زیر یک میلیون نفر یکصد میلیون ریال می باشد.

خدمات فرهنگی و آموزشی

آموزش عمومی

1- پرداخت شهریه دانش آموزان  شاغل به تحصیل در مدارس شاهد به شرح زیر:

ـ دوره ابتدایی: مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار و پانصد ریال.

ـ دوره راهنمایی: مبلغ ششصد و بیست و چهار هزار ریال.

دوره متوسطه: مبلغ هشتصد و نوزده هزار ریال.

2- پرداخت سرانه هزینه شهریه دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس طرح پراکنده به شرح زیر:

   - دوره ابتدایی: مبلغ ششصد و هفت هزار و پانصد ریال.

  - دوره راهنمایی: مبلغ هشتصد و بیست و پنج هزار ریال.

  - دوره متوسطه: مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال.

3- پرداخت کمک هزینه ثبت نام دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس خاص(نمونه دولتی،غیر انتفاعی،استعدادهای درخشان) تابع نرخ مصوب وزارت آموزش و پرورش و دستورالعمل مربوطه.

 

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

4- پرداخت کمک هزینه تهیه ابزار کار و وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان شاغل به

تحصیل در مدارس فنی و حرفه ای، کار و دانش و بخشی از هزینه های آموزشی مدارس استثنایی به شرح زیر:

    - فنی و حرفه ای و کار و دانش : مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال.

    - مدارس استثنایی: دوره ابتدایی، مبلغ دو میلیون و بیست و پنج هزار ریال- دوره راهنمایی، مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال- دوره متوسطه، مبلغ پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال.

5- پرداخت هزینه کلاسهای تقویت بنیه علمی به شرح زیر:

   - المپیاد علمی، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال.

 - آمادگی علمی ورود به مدارس نمونه و استعدادهای درخشان به مبلغ      دو میلیون ریال.

   - آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد به مبلغ سه میلیون ریال.

   - آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان شاغل به تحصیل در  مدارس غیر شاهد مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال.

   - آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس ایثارگران و دیپلمه های سنوات گذشته(تا دو سال قبل) برای فرزندان  به مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال، برای همسر به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال و برای آزاده به مبلغ چهار میلیون ریال.

6- پرداخت هزینه هدایای تشویق ممتازین به شرح زیر:

    - مقطع ابتدایی: در پایه اول و دوم با معدل20، در پایه سوم و چهارم با معدل 5/19 و بالاتر، در پایه پنجم با معدل 19 و بالاتر به مبلغ سیصد هزار ریال.

- مقطع راهنمایی: پایه های اول و دوم و سوم با معدل 18 و بالاتر به مبلغ سیصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال.

- مقطع متوسطه: پایه های اول، دوم و سوم با معدل 17 و بالاتر و دوره   پیش دانشگاهی با معدل 16 و بالاتر به مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال.

 

 

 

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

1- 6- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز شاغل به تحصیل در مدارس ایثارگران، بزرگسالان و نهضت سواد آموزی به شرح زیر:

- نهضت سواد آموزی: موفقیت در گذراندن دوره های مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم ابتدایی مبلغ سیصد هزار ریال. 

- مقطع راهنمایی: با میانگین معدل دو نیمسال 17 و بالاتر، مبلغ سیصد و سی هفت هزار و پانصد ریال.

- مقطع متوسطه: با میانگین معدل دو نیمسال 17 و بالاتر و دوره          پیش دانشگاهی با میانگین معدل دو نیمسال 16 و بالاتر، مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال.

2- 6- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی به شرح زیر:

- مقطع ابتدایی: گروه استثنایی عقب مانده ذهنی و چند معلولیتی با معدل سالانه 12 و بالاتر و گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 17 و بالاتر و گروه استثنایی عقب مانده ذهنی حرفه آموز با معدل سالانه 12 و بالاتر مبلغ سیصد هزار ریال.

- مقطع راهنمایی: گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 15و بالاتر مبلغ سیصد و سی هفت هزار و پانصد ریال.

مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی: گروه استثنایی نابینا و نیمه بینا، ناشنوا و نیمه شنوا، حسی و حرکتی با معدل سالانه 14و بالاتر مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال.

- 3 - 6- پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز استانی و کشوری به شرح زیر:

- دانش آموزان رتبه اول استانی: از مبلغ پانصد هزار ریال تا یک میلیون و پانصد هزار ریال.

-  دانش آموزان رتبه اول کشوری: پنج نیم سکه بهار آزادی.

- دانش آموزان رتبه دوم کشوری: چهار نیم سکه بهار آزادی.

- دانش آموزان رتبه سوم کشوری: سه نیم سکه بهار آزادی

 

 

 

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

7- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به فرزندان بزرگسال، همسر و آزاده شاغل

به تحصیل در مدارس ایثارگران به شرح زیر:

  - فرزندان بزرگسال آزاده: در مقطع راهنمایی، هر واحد درسی مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد ریال و در مقطع متوسطه، هر واحد درسی مبلغ هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه هزار ریال.

  - همسر آزاده: در مقطع راهنمایی، هر واحد درسی مبلغ چهل و دو هزار ریال و در مقطع متوسطه، هر واحد درسی مبلغ پنجاه و هفت هزار ریال.

  - آزاده: در مقطع راهنمایی، هر واحد درسی مبلغ هفتاد هزار ریال و در مقطع متوسطه، هر واحد درسی مبلغ نود و پنج هزار ریال.

 

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

آموزش عالی

1 ـ خدمات ویژه داوطلبان ورود به مراکز آموزش عالی:

- برگزاری آزمونهای آزمایشی از طریق عقد قرارداد با مؤسسات برگزار کننده آزمون و یا مشارکت در پرداخت بخشی از هزینه های مربوطه.

- ارائه خدمات مشاوره فردی و گروهی به داوطلبان در امر انتخاب رشته.

- تأیید سهمیه داوطلبان.

2 ـ خدمات ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل:

- تقویت بنیه علمی: برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانشجویان توسط ستادهای شاهد دانشگاهها با حمایت مالی و نظارت بنیاد.

- طرح استاد مشاور: ارائه خدمات مشاوره ای در امور تحصیلی و مشکلات خاص دانشجویان در طول دوره تحصیلی توسط استاد مشاور معرفی شده از سوی ستاد شاهد دانشگاه با نظارت و حمایت بنیاد.

-  پرداخت هدیه برای ورود به مراکز آموزش عالی که از طریق آزمون صورت می پذیرد متناسب با مقطع تحصیلی و نوع دانشگاه.

- پرداخت هدیه به دانشجویان روزانه(دولتی) که موفق به اخذ "معدل مناسب " (اعلام شده در دستورالعمل) گردند، متناسب با مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی.

- پرداخت هدیه پیشرفت تحصیلی به دانشجویان روزانه(دولتی) که موفق به "ارتقاء معدل " نسبت به ترم قبل گردند، با توجه به ضوابط مربوطه.

- پرداخت هدیه به دانشجویان نمونه در سطح دانشگاه.

تبصره: دانشجویان شهریه پرداز واجد شرایط، در امر پرداخت شهریه از درصد معافیت بیشتری برخوردار می شوند.

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

 3- کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و طلاب:

- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی روزانه ( دولتی)  در هر نیمسال تحصیلی با توجه به نوع مقطع و رشته تحصیلی  بر اساس ضوابط اعلام شده در دستورالعمل مربوطه.

 تبصره 1: این کمک هزینه پس از ثبت نام و درخواست دانشجو در امور دانشجویی دانشگاه و ارسال لیست توسط دانشگاه به بنیاد استان محل تحصیل اقدام می شود.

 تبصره 2:این کمک هزینه به طلاب علوم حوزوی نیز تعلق می گیرد.

   4- کمک شهریه تحصیلی:

 معافیت دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی شهریه بگیر(دانشگاه آزاد، پیام نور، شبانه و ...) از پرداخت درصدی از شهریه به مراکز مذکور به هنگام ثبت نام.

تبصره 1: این معافیت بر اساس اعلام بنیاد استان محل تحصیل به دانشگاه مربوطه، با توجه به ضوابط جاری صورت می گیرد و در غیر اینصورت مستقیماً به دانشجو پرداخت می شود.

 

تبصره 2: در صورت اخذ "معدل مناسب " درصد بالایی از سهم دانشجو با توجه به ضوابط اعلامی بر اساس مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی به عنوان تشویق و ترغیب دانشجویان به واجدین شرایط مسترد می گردد.

5- پرداخت کمک هزینه دوره های آمادگی تحصیلات تکمیلی و دوره های زبان.

6- پرداخت کمک هزینه پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر.

خدمات فرهنگی و آموزشی

فرهنگی و هنری

   1- تأمین حداکثر 60% هزینه شهریه ثبت نام در کلاسهای قرآنی، هنری، علمی و پژوهشی، فنی و مهارتی و ورزشی در کانونهای فرهنگی شاهد و یا در مراکز فرهنگی طرف قرارداد.

   2- چاپ و انتشار آثار فرهنگی و هنری پس از تأیید کمیته تدوین آثار.

   3- برگزاری و شرکت فرزندان در اردوهای دانشجویی، دانش آموزی و جشن تکلیف  ویژه فرزندان در هر دوره تحصیلی یک مرتبه.

   4- برگزاری و شرکت در مسابقات آموزشی متنوع قرآنی، هنری و ادبی.

   5- برگزاری و شرکت در مسابقات متنوع قرآنی، هنری و ادبی( در سطوح شهرستانی، استانی و کشوری).

6- حمایت از پیشتازان قرآنی، هنری و ادبی بر اساس دستورالعمل ها.

   7- شرکت همسران در اردوهای یاد عزیزان(بازدید از مناطق جنگی).

   8- شرکت در اردوهای زیارتی مشهد مقدس به صورت خانوادگی.

   9- حمایت از برگزاری نمایشگاههای هنری به اشکال گروهی و انفرادی.

  10- برخورداری از سهمیه حج تمتع (یکبار) و عمره.

  11- شرکت در کلاسهای ویژه پیشتازان قرآنی، ادبی و هنری.

 

خدمات فرهنگی و آموزشی

تربیت بدنی

1- ارائه خدمات ورزشی در برنامه تمرینات و آموزشهای ورزشی شامل: تأمین مکان ورزشی مناسب، تأمین ملزومات ورزشی مورد نیاز و به خدمت گرفتن مربیان مجرب برای 10% از آزادگان سالم تن مشمول هر استان و همچنین 5% از همسران و 10% از فرزندان محترم ایشان بر اساس کل جامعه تحت پوشش.

2- شرکت در مسابقات و اردوهای ورزشی داخل کشور (اعم از شهرستانی و استانی) برای 25% از آزادگان شرکت کننده در تمرینات و آموزشهای ورزشی و 25 تا 30% از خانواده محترم ایشان.

3- تشویق و حمایت از قهرمانان ورزشی  بر اساس آیین نامه مربوطه.

* سایر آزادگانی که دارای مجروحیت می باشند، بر اساس نوع و درصد و مطابق با گروههای جانبازی خدمات دریافت می نمایند.

خدمات فرهنگی و آموزشی

خدمات ویژه نخبگان شاهد و ایثارگر

خدمات فوق العاده ویژه به نخبگان (علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری،ورزشی) شاهد و ایثارگر (آزادگان، همسر و فرزندان ایشان)، ارائه می گردد. افرادی که دارای ویژگیهایی از قبیل زیر می باشند:

  حائزین رتبه های برتر کشوری و دارندگان رتبه های 1 تا 3 کنکور سراسری دانشگاهها در سهمیه شاهد و ایثارگر، دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترای غیر پزشکی- تخصص پزشکی و فوق تخصص پزشکی از دانشگاههای داخلی و یا دانشگاههای معتبر خارج از کشور، حافظان مسلط به کل قرآن کریم، نفرات اول تا سوم المپیاد های علمی و مسابقات علمی- پژوهشی، فرهنگی- هنری و ورزشی در سطح کشوری و جهانی، طلاب سطح چهار خارج فقه و اصول و اتمام دوره تخصصی معادل Ph.D ، صاحبان طرح های تحقیقاتی دارای دست آورد علمی، مبدعان- مبتکران و مخترعان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی با حداقل رتبه استاد یاری، مؤلفان و مترجمان کتاب – مقالات علمی در مجلات علمی پژوهشی و کنگره های ملی و بین المللی، طلاب و دانشجویان نمونه در سطح کشوری و شاهد و ایثارگر، قاریان برتر کشوری در مسابقات قرآن سازمان حج و اوقاف، حائزین رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد(رتبه کشوری) بدون احتساب سهمیه، هنرمندان دارای تألیفات و آثار هنری برجسته در سطح ملی و جهانی، نفرات اول تا سوم فارغ التحصیلان دانشگاهی در سطح کشوری در مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکترای حرفه ای- دکترای غیر پزشکی-(Ph.D)- تخصصی و فوق تخصصی، مدرسین و محققین برجسته حوزه های علمیه که حداقل مدرس دروس سطح دو حوزه باشند از طریق مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر 70% مبالغ پیش بینی شده خدمات و تسهیلات در آیین نامه را دریافت می نمایند.

خدمات بهداشت و درمان

 

1- بهره مندی از پوشش « بیمه خدمات درمانی» برای آزادگان غیر شاغل به منظور دریافت خدمات بستری، اعمال جراحی، ویزیت های سرپایی، خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی، CT Scan، MRI و ... به همراه خدمات دارویی در کلیه مراکز درمانی و پاراکلینیکی و داروخانه های طرف قرارداد بیمه در سراسر کشور.

2- بهره مندی از پوشش خدمات درمانی« بیمه تکمیلی» آزادگان غیر شاغل به منظور پوشش هزینه های آن دسته از خدمات درمانی که در تعهد بیمه همگانی نمی باشند، نظیر خدمات بستری و جراحی در بیمارستانهای خصوصی، ما به التفاوت هزینه های پاراکلینیکی مازاد بر تعهد بیمه گر اول و ... طبق دستورالعمل بیمه تکمیلی. 

3- خدمات ویژه درمانی:

- خدمات دندانپزشکی.(مطابق آیین نامه های موجود)

- پرداخت هدیه ایثار در موارد پیوند اعضاء نظیر پیوند کلیه به اهداء کننده عضو.

* خدمات فوق به آزادگان فاقد پرونده جانبازی ارائه می گردد.